zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Stan zaawansowania realizacji kontraktu:

a) reaktory biologiczne 3A i 3B-

 • wykonano izolację wewnętrzną z żywic epoksydowych
 • wypełniono reaktory wodą, w celu sprawdzenia szczelności zbiorników
 • wykonano nasyp wokół zbiorników
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) zbiorniki magazynowe osadu 6A i 6B - wykonano obsypkę i zagęszczenie wokół zbiorników

c) pompownia ścieków surowych- wykonano obsypkę i zagęszczenie wokół pompowni

d) zbiorniki uśredniające 5A, 5B , 5C- wykonano obsypki i zagęszczenie wokół zbiorników

 
 
 
 
 
 
 
 

e) budynek techniczny ze ścianą oddz. p.poż.- wykonano prace w następującej kolejności:

 • wykonanie rurociągu technologicznego w postaci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej
 • wykonanie przyłącza wodociągowego (wody technologicznej)
 • wylanie posadzki
 • budowa ścian nośnych i ścianek działowych
 • wykonanie wieńca żelbetowego
 • wylanie stropu
 • wykonano izolację ścian przyziemia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków- kolejność prac była następująca:

 • wykonano wykopy pod fundamenty budynku mechanicznego oczyszczania ścieków
 • wykonano fundament pod budynek techniczny oraz wypuszczono startery pod budowę słupów żelbetowych
 • wykonano komory: kraty i piaskownika w następującej kolejności robót:

- wykonanie wykopów pod komory,

- posadowienie gotowych konstrukcji komór wykonanych z prefabrykowanych   kręgów żelbetowych, z prefabrykowanych kręgów z dnem na warstwie wyrównawczej z chudego betonu oraz warstwy izolacji z papy,

 • wylanie posadzki
 • budowa ścian nośnych i ścianek działowych
 • wykonanie wieńca żelbetowego
 • wylanie stropu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Roboty sanitarne i technologiczne, w tym:

 • instalacje sanitarne w budynku technicznym
 • sieć wodociągową- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej
 • sieć kanalizacji sanitarnej międzyobiektowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika- kolejność robót była następująca;

 • wykonano wykopy pod rurociąg kanalizacji sanitarnej, studnię pomiarową ścieków oczyszczonych oraz studnie rewizyjne
 • wykonano betonowy wlot brzegowy w skarpie rzeki Sona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ujawnione wady i opóźnienia w realizacji inwestycji:

 - brak.

 

 

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, 21 września 2018r.                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service