zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Nowym Mieście została powołana na podstawie art.41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz.1356) Zarządzeniem Nr 7/2005 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 21/2009 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stanowiących część strategii rozwiązywania problemów społecznych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Realizacja zadań komisji prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalonego corocznie przez radę gminy.

Siedziba GKRPA – ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

tel. (23) 661 49 20 do 22

(23) 661 49 55

tel./fax (23) 661 49 23

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Marianna Czarnecka - Przewodnicząca
 • Agnieszka Jeglikowska - Sekretarz

Członkowie:

 • Bugalska Mariola
 • Dzięgielewska Elżbieta
 • Podczaska Gabriela
 • Bandurska Jolanta
 • Łęgowski Krzysztof

Posiedzenia GKRPA odbywają się w pierwszą środę miesiąca od godz.16.00. W skład komisji wchodzą osoby posiadające przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałania przemocy.

 
 
 
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Terapii Uzależnień i Świadczeń  Psychologicznych „SZANSA” w Płońsku

ul. Mickiewicza 4

09-100 Płońsk

 • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

kontakt : (23) 662 44 66

styczeń 2015

aktualizacja - wrzesień 2018r.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dane teleadresowe ośrodków, poradni i przychodni zajmujących się uzależnieniami od alkoholu:

PORADNIA TERAPI UZALEŻNIEŃ W NASIELSKU

ul. Warszawska 52

05-190 Nasielsk

tel. (23) 693 02 50

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU

ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

tel. (29) 753 43 00

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ W CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów

tel. (23) 672 32 71

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TERAPI UZALEŻNIEŃ

I ŚWIADCZEŃ PSYCHOLOGICZNYCH ,,SZANSA" W PŁOŃSKU

ul. Wiejska 25

09-100 Płońsk

tel. (23) 662 44 66

OŚRODEK TERAPI UZALEŻNIEŃ W PRUSZKOWIE

 ul. Partyzantów 2/4

05-802 Pruszków

tel. (22) 758 68 09

 ODDZIAŁY ODWYKOWE I TERAPI UZALEŻNIEŃ W WARSZAWIE

ul. Sobieskiego 1/9

Warszawa

tel. (22) 458 26 85

 

ul. Marwilska 44

03-042 Warszawa

tel. (22) 814 57 32

 

ul. Żelazna 99

01-004 Warszawa

tel. (22) 636 56 09

 

Al. Jerozolimskie 47 m 3

00-697 Warszawa

tel. (22) 629 25 85

 ODDZIAŁY LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW

ABSTYNENCYJNYCH W WARSZAWIE

 Szpital Praski

Al. Solidarności 61

03-401 Warszawa

tel. (22) 619 59 11

 

ul. Kolska 2/4

01-045 Warszawa

tel. (22) 838 91 36

 

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa

tel. (22) 326 57 07

Podstawa prawna:

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012r. poz.1356).
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012r. poz.124).
 • Uchwała Nr 133/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
 • Uchwała Nr 134/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service