zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kto może wywozić ścieki ?

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez  Wójta Gminy Nowe Miasto.

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skutkuje sankcjami karnymi w postaci kary grzywny lub kary aresztu. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z naruszeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Nadzór nad prawidłową gospodarką nieczystościami ciekłymi przez mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychsprawuje Wójt Gminy Nowe Miasto.

 

Poniżej wykaz podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie wywozu nieczystości  ciekłych od mieszkańców na terenie Gminy Nowe Miasto:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku  ul.  Mickiewicza  4,          09-100 Płońsk,   tel. 23 662 32 23,  23 662 42 78;
  2. Usługi  transportowe Handel Węglem i Wywóz Nieczystości Tomasz Blicharski ul. Ciechanowska 19, 0 9-120 Nowe Miasto,  tel.  23 661 41 30,  668 675 502.
  3. EKO-WYWÓZ  Daniel Wodzyński, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,             06-400 Ciechanów, tel.  508 270 845.

 

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

sierpień 2018 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service