do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uprzejmie informujemy, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  rozpoczął  kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2019”.  Konkurs  ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór nad konkursem  w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania  zabytków.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

Zabytki można zgłaszać  w jednej z 6 kategorii:

  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
  • Adaptacje obiektów zabytkowych,
  • Architektura i budownictwo drewniane,
  • Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne,
  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Szczegółowy regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2019 r. Wnioski należy przesyłać do sekretariatu konkursu na adres Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul.11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn.

 

 

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

grudzień 2018 r.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service