do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Nowe Miasto przypomina o obowiązku aktualizacji danych zawartych  w deklaracjach  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości.

Każda zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość powinna być zgłoszona, poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Konieczność złożenia nowej deklaracji zachodzi w przypadku zmiany:

  • ilości osób zamieszkałych na nieruchomości (narodziny dziecka lub zgon osoby zamieszkałej na nieruchomości);
  • zmiana miejsca  zamieszkania;
  • sprzedaż nieruchomości;
  • zmiana sposobu zbierania odpadów ( segregowanie / niesegregowanie odpadów);
  • zmiana właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości do zweryfikowania  i dokonania zmian deklaracji zgodnie  ze stanem faktycznym ilości osób zamieszkujących na nieruchomości oraz poprawności danych osobowych.

Informujemy, że od 1 lipca 2016 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie uległy zmianie.            Dlatego w przypadku, gdy nie nastąpiły inne zmiany mające wpływ na wysokość opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.

W A Ż N E!!! W związku z licznymi zgłoszeniami ze strony przedsiębiorcy obsługującego nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych, związanymi z brakiem tabliczek  z numerami porządkowymi, bądź błędnej numeracji nieruchomości, przypomina się o właściwym oznakowaniu swojej nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

Właściwe oznakowanie nieruchomości ułatwia również pracę m.in. służbom ratunkowym, straży pożarnej, często ratującym nasze życie lub mienie. 

 

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Miasto  ul. Apteczna 8, pokój nr 6 lub telefonicznie  tel. 23 6614935 w godz. 8.00-16.00, e-mail:ajasinska@ugnowemiasto.pl.

 

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

styczeń, 2018 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service