jesień (2) jesień (3) jesień (6) jesień (5) jesień (3) jesień (7) jesień (2) jesień (6) jesień (5) jesień (9) jesień (3) jesień (1) jesień (10) jesień (11) jesień (8) jesień (12) zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 1 kwietnia 2016r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. Z 2016 r. poz. 744). Ustawa weszła W życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ww ustawy zmiana nazwy dokonana na podstawie niniejszych przepisów nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Masz ciekawy pomysł na nazwę ulicy w Twojej miejscowości? Wypełnij załączoną ankietę z propozycją nazwy ulicy. Na Twoją propozycję czekamy do dnia 07.07.2017 r.

Link do ankiety poniżej:

dotyczy ul. 40-Lecia PRL

WYPEŁNIJ W FORMULARZACH GOOGLE

 

Referat: Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service