jesień (3) jesień (6) jesień (5) jesień (7) jesień (2) jesień (6) jesień (5) jesień (9) jesień (3) jesień (1) jesień (10) jesień (8) wiosna wiosna wiosna 2013 (2) wiosna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 1 kwietnia 2016r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. Z 2016 r. poz. 744). Ustawa weszła W życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ww ustawy zmiana nazwy dokonana na podstawie niniejszych przepisów nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Masz ciekawy pomysł na nazwę ulicy w Twojej miejscowości? Wypełnij załączoną ankietę z propozycją nazwy ulicy. Na Twoją propozycję czekamy do dnia 07.07.2017 r.

Link do ankiety poniżej:

dotyczy ul. 40-Lecia PRL

WYPEŁNIJ W FORMULARZACH GOOGLE

 

Referat: Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service