zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku informuje, że planowane jest uruchomieniu z początkiem września 2016 roku nowych rozwiązań informatycznych skierowanych do społeczeństwa, a mianowicie:

  • aplikacji „Moja Komenda” która jest dostępna na urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Za pomocą tej aplikacji obywatel otrzymuje narzędzie ułatwiające kontakt z jednostką Policji lub też z dzielnicowym właściwym pod względem zamieszkania osoby użytkującej aplikację.
  • Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest dostępna po wyszukaniu jej w wyszukiwarce internetowej bądź pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest narzędziem, które pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na danym terenie.

„Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa” opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,

3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

 

Opr. J. Wardzyński, 6.09.2016r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service