do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu płońskiego

W okresie od 1 do 28 marca 2018 roku na terenie powiatu płońskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

 
 
 
 

Podlegające kwalifikacji osoby z terenu Gminy Nowe Miasto wzywane będą na dzień 23 marca br. Miejscem urzędowania Powiatowej Komisji Lekarskiej będą pomieszczenia w budynku „D” na terenie szpitala w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7.

Rozporządzenie z dnia 30 listopada 2017r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2018r. określa termin ogłoszenia przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania, a także roczniki i grupy osób, których będzie dotyczyła.

W 2018 roku kwalifikacja wojskowa obejmuje:

1. mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998 które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w par.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);

5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba wezwana przez Urząd Gminy do kwalifikacji wojskowej powinna mieć przy sobie:

  • dowód osobisty;
  • aktualne zdjęcie 3 x 4 cm do wyrobienia książeczki wojskowej;
  • prawo jazdy (jeśli posiada);
  • świadectwo poświadczające wykształcenie.

   Ponadto osoby, które zmieniły stan cywilny i posiadają dzieci dostarczają dokumenty potwierdzające zmianę stanu cywilnego oraz posiadanie dzieci.

 

Wszelkie informacje związane z kwalifikacją wojskową można uzyskać u prowadzącego sprawę p. Juliusza Wardzyńskiego – gł. specjalisty ds. obronnych, OC i  zarządzania kryzysowego, tel. Nr (23) 661-49-43, pok. Nr 21.

 

Nowe Miasto, dnia 9 lutego 2018 roku

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service