jesień (3) jesień (5) jesień (7) jesień (2) jesień (6) jesień (5) jesień (9) jesień (3) jesień (1) jesień (10) jesień (8) wiosna wiosna wiosna 2013 (2) wiosna jesień (8) jesień (7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj LGD - Przyjazne Mazowsze zaprasza na konferencję podsumowującą projekt ,,Wspólna sprawa"

7 grudnia 2017 roku, godz. 9.00 - 14.00 (Centrum Edukacyjno Konferencyjne MODR/Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11

 
 
 
 

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Celem projektu „Wspólna sprawa” jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych poprzez realizację oddolnych inicjatyw - wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego. W ogłoszonym przez nas konkursie grantowym „ABC wspólnego działania” postawiliśmy na inwencję i kreatywność mieszkańców, angażowanie społeczności lokalnej dla dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa.Wybraliśmy 10 inicjatyw, które były realizowane od lipca do listopada 2017 roku a każda z nich obejmowała po kilka wydarzeń, które miały miejsce  w różnych gminach powiatu płońskiego. Konferencja jest podsumowaniem i popularyzacją efektów inicjatyw, zrealizowanych przez grupy nieformalne i stowarzyszenia.

Program konferencji:

9.00 - 9.30 wprowadzenie; przedstawienie programu oraz celów projektu i konkursu grantowego,

9.30 – 11.00 prezentacje uczestników projektu wybranych w konkursie grantowym – podsumowanie zrealizowanych inicjatyw,

11.0 – 11.15 przerwa kawowa,

11.15 – 12.00 prezentacje uczestników projektu – podsumowanie zrealizowanych inicjatyw c.d.

12.00 – 12.15 przedstawienie przez koordynatora projektu wypracowanych rekomendacji dotyczących lokalnego modelu współpracy pomiędzy JST a NGO,

12.15 – 13.45 skuteczne metody i narzędzia partycypacji społecznej – dlaczego warto wspierać i promować aktywność obywatelską? – wystąpienie eksperta, podsumowanie konferencji,

13.45 – 14.00 dyskusja,

14.00 –  obiad.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service