wiosna 2013 (2) wiosna 2013 (3) wiosna wiosna 2013 (5) wiosna 2013 (4) wiosna wiosna wiosna (1) wiosna zima (7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udział w Projekcie współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Wsparciem w ramach projektu tj. 360 osób (220 kobiet i 140 mężczyzn), które ukończyły 18 rok życia oraz uczą się, pracują lub zamieszkują w woj. mazowieckim, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia, podnoszenia, uzupełnienia i formalnego potwierdzenia kwalifikacji.

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

- Księgowość od podstaw

- Główny Księgowy

- Zarządzanie dokumentacją

- Logistyka

- Menedżer BSS

W ramach każdego szkolenia przewidziano branżowe warsztaty komputerowe oraz egzamin wewnętrzny.

W ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki wnoszą opłatę partycypacyjną w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Więcej informacji można uzyskać:

tel. 22 208  28 63  kom. 506 121 017   e-mail:  biuro@profesjonalnekadry.pl

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz wszystkie dokumenty rekrutacyjne znaleźć można na stronie projektowej www.profesjonalnekadry.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service