zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,

w związku z wszczęciem przez Starostwo Powiatowe w Płońsku postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miast Płońsk i Raciąż oraz gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin oraz Załuski zwracam się  z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających nieruchomościami na terenie naszej gminy o czynny udział w realizacji prac z tym związanych.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane ujawnione w projekcie opisowo– kartograficznym, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Zmiany klasyfikacji gruntów, które mogą nastąpić w toku prowadzonej przez Starostę modernizacji będą miały wpływ na ustalenie za dany grunt podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości.

Nowy wymiar podatku nie będzie zależny od gminy i nie będzie wynikał z uchwał Rady Gminy Nowe Miasto regulujących wysokości stawek podatkowych, stanie się tylko i wyłącznie konsekwencją prowadzonej modernizacji.

W związku z powyższym zachęcam do zapoznania się z planowanymi zmianami w ewidencji gruntów i budynków.

Szczegółowe informacje dotyczące modernizacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Płońsku, w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, mieszczącym się przy ul. Jerzego Popiełuszki 14, pokój 202 w godz. od 09:00 do 15:00 w terminie do dnia 07.12.2018r.

 

Opracowanie:

Adam Bugalski

Główny specjalista ds. wymiaru podatków

Nowe Miasto, 23 listopada 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service