do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,

w związku z wszczęciem przez Starostwo Powiatowe w Płońsku postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miast Płońsk i Raciąż oraz gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin oraz Załuski zwracam się  z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających nieruchomościami na terenie naszej gminy o czynny udział w realizacji prac z tym związanych.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane ujawnione w projekcie opisowo– kartograficznym, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Zmiany klasyfikacji gruntów, które mogą nastąpić w toku prowadzonej przez Starostę modernizacji będą miały wpływ na ustalenie za dany grunt podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości.

Nowy wymiar podatku nie będzie zależny od gminy i nie będzie wynikał z uchwał Rady Gminy Nowe Miasto regulujących wysokości stawek podatkowych, stanie się tylko i wyłącznie konsekwencją prowadzonej modernizacji.

W związku z powyższym zachęcam do zapoznania się z planowanymi zmianami w ewidencji gruntów i budynków.

Szczegółowe informacje dotyczące modernizacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Płońsku, w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, mieszczącym się przy ul. Jerzego Popiełuszki 14, pokój 202 w godz. od 09:00 do 15:00 w terminie do dnia 07.12.2018r.

 

Opracowanie:

Adam Bugalski

Główny specjalista ds. wymiaru podatków

Nowe Miasto, 23 listopada 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service