zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Nowe Miasto informuje, iż z końcem grudnia 2018 roku uruchomiona została kolejna kamera monitoringu wizyjnego. Ta umiejscowiona przy ul. Główny Rynek swoim zasięgiem obejmuje rejon parku oraz przystanku autobusowego. Dzięki wysokiej rozdzielczości oraz działaniu w podczerwieni umożliwia bardzo wyraźny, całodobowy podgląd monitorowanego terenu.

Obrazy z kamer przechowywane są zgodnie z obowiązującym przepisami na dyskach twardych rejestratorów. Stanowisko odbierające i rejestrujące obraz z miejsc obserwowanych umiejscowione jest w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto, przy ul. Aptecznej 8 na stanowisku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (pok. Nr 21). Przechowywanie zapisów z kamer obejmuje okres do 30 dni, następnie nagrania są automatycznie kasowane poprzez nagrywanie w to miejsce obrazu bieżących zdarzeń (nadpisywanie). Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mogą być udostępniane upoważnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań (np. Policji).

Nowe Miasto, dnia 03 stycznia 2019 roku

Opracowanie: Juliusz Wardzyński - Główny specjalista ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service