do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj NOROWIRUSY W ŻYWNOŚCI

Informacja dla plantatorów i punktów skupu

 
 
 
 

INFORMACJA   DLA   PLANTATORÓW   I   PUNKTÓW   SKUPU

W związku ze zbliżającym się sezonem zbioru owoców miękkich oraz znacznym wzrostem powiadomień zgłaszanych do systemu RASFF w związku z zakażeniami owoców ( truskawek i malin) pochodzących z Polski,  patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że skażenie owoców norowirusami najprawdopodobniej  następuje na etapach produkcji pierwotnej:

 • uprawy owoców:  nawożenie pól fekaliami,  nawadnianie zanieczyszczoną wodą,
 • pozyskiwania: zbiór ręczny, niezachowanie okresów karencji, transport,  przetwarzania, pakowania.

Norowirusy powodują zatrucia pokarmowe.

Do zakażenia człowieka może dojść bezpośrednio poprzez kontakt z chorymi osobami lub pośrednio z przedmiotami, powierzchniami zanieczyszczonymi wymiocinami, fekaliami, albo przez spożycie skażonej żywności lub wody. Najskuteczniejszą formą zapobiegania wirusowym infekcjom pokarmowym przenoszonym przez żywność jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem żywności.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności należy:

 • stosować odpowiednie metody nawożenia oraz zapewnić właściwe używanie środków ochrony roślin i biocydów, zgodnie z instrukcjami,
 • przestrzegać okresów karencji,
 • stosować do uprawy i mycia owoców wodę o odpowiedniej jakości zdrowotnej,
 • zapewnić dostęp wszystkim pracownikom do toalet  stałych lub przenośnych,
 • zapewnić urządzenia do mycia rąk pod bieżącą wodą pracownikom plantacji i skupu,
 • zapewnić czystą odzież przy wykonywaniu pracy,
 • zapewnić czysty sprzęt i opakowania do zbioru owoców,
 • transportery i/lub kontenery  do przewozu owoców muszą być utrzymane w czystości i dobrej kondycji technicznej, aby chronić środki spożywcze przed zanieczyszczeniem,
 • respektowany zakaz pracy dla osób z objawami takimi jak:  biegunka, wymioty,  temperatura lub żółtaczka,
 • zakaz wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci,
 • przestrzegania stosowania zasad GHP i GMP przez pracowników.

Rolnicy produkujący lub zbierający produkty roślinne powinni prowadzić dokumentację dotyczącą stosowania środków ochrony roślin i biocydów, występowania szkodników lub chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów pochodzenia roślinnego.

Egzekwowanie zasad higieny podczas zbioru truskawek i malin powinno być wymagane na bieżąco ! Nieprzestrzeganie warunków higienicznych na plantacjach  jest kryterium dyskwalifikującym towar w związku z czym nie powinien być on przyjęty do punktu skupu.

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego ( producenci owoców, warzyw, roślin okopowych i zbóż) oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy bezpieczeństwie dnia  25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 594).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service