zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj NOROWIRUSY W ŻYWNOŚCI

Informacja dla plantatorów i punktów skupu

 
 
 
 

INFORMACJA   DLA   PLANTATORÓW   I   PUNKTÓW   SKUPU

W związku ze zbliżającym się sezonem zbioru owoców miękkich oraz znacznym wzrostem powiadomień zgłaszanych do systemu RASFF w związku z zakażeniami owoców ( truskawek i malin) pochodzących z Polski,  patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że skażenie owoców norowirusami najprawdopodobniej  następuje na etapach produkcji pierwotnej:

 • uprawy owoców:  nawożenie pól fekaliami,  nawadnianie zanieczyszczoną wodą,
 • pozyskiwania: zbiór ręczny, niezachowanie okresów karencji, transport,  przetwarzania, pakowania.

Norowirusy powodują zatrucia pokarmowe.

Do zakażenia człowieka może dojść bezpośrednio poprzez kontakt z chorymi osobami lub pośrednio z przedmiotami, powierzchniami zanieczyszczonymi wymiocinami, fekaliami, albo przez spożycie skażonej żywności lub wody. Najskuteczniejszą formą zapobiegania wirusowym infekcjom pokarmowym przenoszonym przez żywność jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem żywności.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności należy:

 • stosować odpowiednie metody nawożenia oraz zapewnić właściwe używanie środków ochrony roślin i biocydów, zgodnie z instrukcjami,
 • przestrzegać okresów karencji,
 • stosować do uprawy i mycia owoców wodę o odpowiedniej jakości zdrowotnej,
 • zapewnić dostęp wszystkim pracownikom do toalet  stałych lub przenośnych,
 • zapewnić urządzenia do mycia rąk pod bieżącą wodą pracownikom plantacji i skupu,
 • zapewnić czystą odzież przy wykonywaniu pracy,
 • zapewnić czysty sprzęt i opakowania do zbioru owoców,
 • transportery i/lub kontenery  do przewozu owoców muszą być utrzymane w czystości i dobrej kondycji technicznej, aby chronić środki spożywcze przed zanieczyszczeniem,
 • respektowany zakaz pracy dla osób z objawami takimi jak:  biegunka, wymioty,  temperatura lub żółtaczka,
 • zakaz wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci,
 • przestrzegania stosowania zasad GHP i GMP przez pracowników.

Rolnicy produkujący lub zbierający produkty roślinne powinni prowadzić dokumentację dotyczącą stosowania środków ochrony roślin i biocydów, występowania szkodników lub chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów pochodzenia roślinnego.

Egzekwowanie zasad higieny podczas zbioru truskawek i malin powinno być wymagane na bieżąco ! Nieprzestrzeganie warunków higienicznych na plantacjach  jest kryterium dyskwalifikującym towar w związku z czym nie powinien być on przyjęty do punktu skupu.

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego ( producenci owoców, warzyw, roślin okopowych i zbóż) oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy bezpieczeństwie dnia  25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 594).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service