jesień (3) jesień (6) jesień (5) jesień (7) jesień (2) jesień (6) jesień (5) jesień (9) jesień (3) jesień (1) jesień (10) jesień (8) wiosna wiosna wiosna 2013 (2) wiosna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W maju 2016 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze podpisała z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę ramową, na realizację projektów w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (inicjatywa Leader). Dzięki temu mieszkańcy obszarów wiejskich, występując z wnioskami do LGD-Przyjazne Mazowsze, skorzystają ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

LGD-Przyjazne Mazowsze pozyskała 8 mln zł dla mieszkańców 11 gmin powiatu płońskiego. Na projekty wspierające działalność gospodarczą przeznaczono ponad 50 % budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Pierwsze nabory wniosków zostaną ogłoszone w sierpniu 2016 r., po opublikowaniu Wniosków o przyznanie pomocy. Pomoc finansowa skierowana jest do podmiotów z następujących gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin, Załuski. Beneficjentami będą osoby rozpoczynające lub rozwijające działalność gospodarczą oraz podmioty, które nawiążą porozumienia o współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w zakresie świadczenia usług turystycznych i rozwijania rynków zbytu produktów lub usług. Uzyskanie dofinansowania do projektów z zakresu przedsiębiorczości lub współpracy gospodarczej wymaga utworzenia nowych miejsc pracy.

Pomoc finansową za pośrednictwem LGD-Przyjazne Mazowsze otrzymają ci którzy zajmą się rozwojem przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, rozwojem rynków zbytu na produkty i usługami lokalnymi, z wyłączeniem budowy targowisk. Są też środki na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego.

LGD-Przyjazne Mazowsze dofinansuje operacje gmin, które utworzą ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną. Wspierane również będą projekty służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa w tym ochrona zabytków na obszarze LSR.

Wszystkie projekty będą wybierane przez Radę stowarzyszenia na podstawie zatwierdzonych kryteriów wyboru. Kryteria te preferują operacje, w których beneficjenci zakładają wyższy od minimalnego wkład własny w realizację projektu i zobowiązują się do zatrudnienia osób bezrobotnych.

Projekty muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze służą pomocą od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Więcej informacji na stronie http://www.lgdpm.pl/

                                                             Zapraszam do współpracy

                                                              Małgorzata Najechalska

                                                          Prezes LGD-Przyjazne Mazowsze

 

Planowane nabory  wniosków  o udzielenie wsparcia  na wdrażanie operacji w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Rok naboru

półrocze

Zakres tematyczny

Planowana alokacja

 

2016

I

 

 

II

Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej-  Firma z pomysłem

1 076 500 zł

Wspieranie współpracy gospodarczej - Od  producenta do konsumenta

125 000  zł

Inkubator przetwórstwa - Przetwarzaj lokalnie

500 000 zł

Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna Atrakcje Przyjaznego Mazowsza

2 290 000 zł

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego Skarby Przyjaznego Mazowsza

980 000 zł

2017

I

 

 

II

 

 

2018

I

 

 

II

 

 

2019

I

Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej - Firma z pomysłem

1 497  000 zł

Wspieranie współpracy gospodarczej - Od  producenta do konsumenta

125 000  zł

Zachowanie dziedzictwa lokalnego Skarby Przyjaznego Mazowsza

420 000 zł

II

Wzmocnienie kapitału społecznego - Aktywna Wieś

88 000 zł

2020

I

 

 

II

 

 

2021

I

 

 

II

Promocja obszaru LSR Marka Przyjazne Mazowsze

50 000 zł

2022

I

Wzmocnienie kapitału społecznego  Aktywna Wieś

72 000 zł

Rozwój przedsiębiorczości - Firma z pomysłem

726 500 zł

Przedsiębiorczość- rozwijanie działalności gospodarczej w partnerstwie  Weekend na wsi

50 000 zł,

II

 

 

2023

I

 

 

II

 

 

     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał informacyjny opracowany przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service