do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W maju 2016 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze podpisała z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę ramową, na realizację projektów w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (inicjatywa Leader). Dzięki temu mieszkańcy obszarów wiejskich, występując z wnioskami do LGD-Przyjazne Mazowsze, skorzystają ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

LGD-Przyjazne Mazowsze pozyskała 8 mln zł dla mieszkańców 11 gmin powiatu płońskiego. Na projekty wspierające działalność gospodarczą przeznaczono ponad 50 % budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Pierwsze nabory wniosków zostaną ogłoszone w sierpniu 2016 r., po opublikowaniu Wniosków o przyznanie pomocy. Pomoc finansowa skierowana jest do podmiotów z następujących gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin, Załuski. Beneficjentami będą osoby rozpoczynające lub rozwijające działalność gospodarczą oraz podmioty, które nawiążą porozumienia o współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w zakresie świadczenia usług turystycznych i rozwijania rynków zbytu produktów lub usług. Uzyskanie dofinansowania do projektów z zakresu przedsiębiorczości lub współpracy gospodarczej wymaga utworzenia nowych miejsc pracy.

Pomoc finansową za pośrednictwem LGD-Przyjazne Mazowsze otrzymają ci którzy zajmą się rozwojem przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, rozwojem rynków zbytu na produkty i usługami lokalnymi, z wyłączeniem budowy targowisk. Są też środki na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego.

LGD-Przyjazne Mazowsze dofinansuje operacje gmin, które utworzą ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną. Wspierane również będą projekty służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa w tym ochrona zabytków na obszarze LSR.

Wszystkie projekty będą wybierane przez Radę stowarzyszenia na podstawie zatwierdzonych kryteriów wyboru. Kryteria te preferują operacje, w których beneficjenci zakładają wyższy od minimalnego wkład własny w realizację projektu i zobowiązują się do zatrudnienia osób bezrobotnych.

Projekty muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze służą pomocą od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Więcej informacji na stronie http://www.lgdpm.pl/

                                                             Zapraszam do współpracy

                                                              Małgorzata Najechalska

                                                          Prezes LGD-Przyjazne Mazowsze

 

Planowane nabory  wniosków  o udzielenie wsparcia  na wdrażanie operacji w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Rok naboru

półrocze

Zakres tematyczny

Planowana alokacja

 

2016

I

 

 

II

Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej-  Firma z pomysłem

1 076 500 zł

Wspieranie współpracy gospodarczej - Od  producenta do konsumenta

125 000  zł

Inkubator przetwórstwa - Przetwarzaj lokalnie

500 000 zł

Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna Atrakcje Przyjaznego Mazowsza

2 290 000 zł

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego Skarby Przyjaznego Mazowsza

980 000 zł

2017

I

 

 

II

 

 

2018

I

 

 

II

 

 

2019

I

Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej - Firma z pomysłem

1 497  000 zł

Wspieranie współpracy gospodarczej - Od  producenta do konsumenta

125 000  zł

Zachowanie dziedzictwa lokalnego Skarby Przyjaznego Mazowsza

420 000 zł

II

Wzmocnienie kapitału społecznego - Aktywna Wieś

88 000 zł

2020

I

 

 

II

 

 

2021

I

 

 

II

Promocja obszaru LSR Marka Przyjazne Mazowsze

50 000 zł

2022

I

Wzmocnienie kapitału społecznego  Aktywna Wieś

72 000 zł

Rozwój przedsiębiorczości - Firma z pomysłem

726 500 zł

Przedsiębiorczość- rozwijanie działalności gospodarczej w partnerstwie  Weekend na wsi

50 000 zł,

II

 

 

2023

I

 

 

II

 

 

     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał informacyjny opracowany przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service