zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd może ustalić numer porządkowy dla budynku istniejącego, będącego w trakcie budowy, a także prognozowanego – planowanego do wybudowania.

Gdy nowo wybudowany budynek nie ma nadanego numeru porządkowego, to ustal go zanim zaczniesz użytkować ten budynek.

 

 

1. Przygotuj i złóż wniosek

Wypełnij wniosek i dołącz kopię jednaj z map np. zasadniczej, ewidencyjnej lub z projektem podziału.

Kompletny wniosek złóż do Urzędu Gminy na terenie, której znajduje się budynek dla którego chcesz ustalić numer porządkowy

 

 

 

2. Dostaniesz zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego

W ciągu 30 dni Urząd ustali numer porządkowy
i zawiadomi Cię o jego nadaniu

 

3. Umieść na budynku tabliczkę z numerem porządkowym

Zamontuj tabliczkę z numerem porządkowym. Zrób to w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Na tabliczce zamieść również nazwę ulicy. Jeżeli miejscowość nie posiada ulic to na tabliczce podaj nazwę miejscowości.
Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieść również na ogrodzeniu.

 

 

 UWAGA!

  • Obowiązek zamontowania tabliczki z numerem mają właściciele danej nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają. Są to np. użytkownicy wieczyści, dzierżawcy lub zarządcy.
  • Jeśli w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego nie zamontujesz tabliczki z numerem w widocznym miejscu możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 250 zł., lub karą nagany (Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 618).
  • Tabliczkę z numerem musisz zakupić na swój koszt.

 

 

 
 
 
 

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).
 
 
 
 
  • KODEKS WYKROCZEŃ z dnia 20 maja 1971 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 618).
 
 
 
 
  • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

 

 
 
 
 

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto 14 maja 2018 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service