do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Nowe Miasto ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Miasto. Dotacja na ten cel jest pozyskiwana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Dofinansowanie będzie wynosiło 85 %, a pozostałe 15 % będą pokrywali właściciele posesji.

Wykonawcą zadania będzie firma wyłoniona w drodze przetargu.

Odbiór zdemontowanych wyrobów zawierających azbest planuje się w 2018 roku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Nowe Miasto do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Wniosek dostępny jest poniżej oraz można pobrać wydrukowany w Urzędzie Gminy Nowe Miasto.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Miasto w pokoju Nr 15 lub telefonicznie 23 661 49 40.

Nowe Miasto, dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

                                                  Wójt Gminy Nowe Miasto

                                                                 /-/ Sławomir Dariusz Zalewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service