jesień (3) jesień (5) jesień (7) jesień (2) jesień (6) jesień (5) jesień (9) jesień (3) jesień (1) jesień (10) jesień (8) wiosna wiosna wiosna 2013 (2) wiosna jesień (8) jesień (7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Nowe Miasto przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

Potrzeba opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zgodna z polityką Polski i wynika bezpośrednio z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie dokumentem strategicznym gminy, w którym przedstawione zostaną wieloletnie działania gminy umożliwiające poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gminy poprzez:

  • podniesienie efektywności energetycznej
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • redukcję emisji gazów cieplarnianych
  • poprawę jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii

 

Należy podkreślić, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to jeden z kluczowych dokumentów dla gmin, które myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy unijnych. Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Nowe Miasto, mieszkańców i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach prac związanych z realizacją projektu przeprowadzona zostanie m.in. inwentaryzacja emisji CO2 sporządzona w oparciu o końcowe zużycia energii w budynkach, wyposażeniu/urządzeniach i przemyśle na terenie gminy. W zakres inwentaryzacji emisji CO2 wchodzą następujące rodzaje emisji:

  • emisja bezpośrednia ze spalania paliw w budynkach, instalacjach oraz sektorze transportu
  • emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez odbiorców końcowych zlokalizowanych na terenie gminy
  • pozostałe emisje bezpośrednie

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto jest firma EN PROJECT Andżelika Choczaj, z  siedzibą: ul. Parkowa 5, 55-020 Jelcz-Laskowice.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa, jako Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie do wypełnienia ankiety zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Nowe Miasto, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność. Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła na lata 2015-2020.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o wielkości zużycia energii oraz jej produkcji, w tym ze źródeł odnawialnych, a także o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w Gminie.

Zapewniamy anonimowość wszystkim uczestnikom badania, a przekazane przez Państwa dane będą traktowane jako poufne.

Badania ankietowe zostaną przeprowadzone na terenie gminy w październiku 2015 r. przez ankieterów firmy EN PROJECT. Ankieterzy wyposażeni będą w identyfikatory z upoważnieniem podpisanym przez Wójta Gminy Nowe Miasto. Ankieter na żądanie właściciela posesji ma obowiązek do wylegitymowania się przed osobą udzielającą odpowiedzi na ankietę.

 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Firmy EN PROJECT działającej  na zlecenie Gminy Nowe Miasto

telefon: 734 16 69 50

email: izabela.srednicka@enproject.pl

a także w Urzędzie Gminy Nowe Miasto

telefon: (23) 661 49 20

email: info@ugnowemiasto.pl

 

                                 Wójt Gminy Nowe Miasto

                                 Sławomir Dariusz Zalewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service