jesień (3) jesień (6) jesień (5) jesień (7) jesień (2) jesień (6) jesień (5) jesień (9) jesień (3) jesień (1) jesień (10) jesień (11) jesień (8) jesień (12) wiosna wiosna wiosna 2013 (2) wiosna wiosna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforma oświaty nałożyła na gminę obowiązek dokonania zmian w istniejącej obecnie organizacji oświaty na naszym terenie. Najistotniejsze zmiany wprowadzone reformą dotyczą przekształcenia sześcioklasowych szkół podstawowych w jednostki ośmioklasowe, stopniowego wygaszania gimnazjów oraz wydłużenia nauki w szkołach średnich o rok. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Nowe Miasto, która odbyła się w dniu 27 lutego 2017 roku, radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Przyjęta przez radnych Rady Gminy Nowe Miasto uchwała określa:

  • plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku;
  • plan sieci oraz granice obwodów prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto publicznych gimnazjów na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku;
  • projekt planu sieci oraz granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto od dnia 1 września 2019 roku.
 
 
 
 

Uchwała zgodnie z art. 208 i 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60) została przekazana do zaopiniowania Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku. Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował uchwałę uzasadniając, że rozwiązania w niej zaproponowane, w zakresie podlegającym opinii kuratora oświaty, są zgodne z obowiązującym prawem oraz zapewniają możliwość realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także możliwość realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku również pozytywnie zaopiniował przedmiotową uchwałę.

Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60) Rada Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w terminie do dnia 31 marca 2017 roku podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

 
 
 
 

WIĘCEJ O REFORMIE OŚWIATY - www.reformaedukacji.men.gov.pl

 
 
 
 

Opracowanie:

starszy specjalista ds. oświaty - Justyna Palewska

 

Nowe Miasto, 16 marca 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service