wiosna 2013 (2) wiosna 2013 (3) wiosna wiosna 2013 (5) wiosna 2013 (4) wiosna wiosna wiosna (1) wiosna zima (7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforma oświaty nałożyła na gminę obowiązek dokonania zmian w istniejącej obecnie organizacji oświaty na naszym terenie. Najistotniejsze zmiany wprowadzone reformą dotyczą przekształcenia sześcioklasowych szkół podstawowych w jednostki ośmioklasowe, stopniowego wygaszania gimnazjów oraz wydłużenia nauki w szkołach średnich o rok. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Nowe Miasto, która odbyła się w dniu 27 lutego 2017 roku, radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Przyjęta przez radnych Rady Gminy Nowe Miasto uchwała określa:

  • plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku;
  • plan sieci oraz granice obwodów prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto publicznych gimnazjów na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku;
  • projekt planu sieci oraz granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto od dnia 1 września 2019 roku.
 
 
 
 

Uchwała zgodnie z art. 208 i 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60) została przekazana do zaopiniowania Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku. Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował uchwałę uzasadniając, że rozwiązania w niej zaproponowane, w zakresie podlegającym opinii kuratora oświaty, są zgodne z obowiązującym prawem oraz zapewniają możliwość realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także możliwość realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płońsku również pozytywnie zaopiniował przedmiotową uchwałę.

Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60) Rada Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w terminie do dnia 31 marca 2017 roku podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

 
 
 
 

WIĘCEJ O REFORMIE OŚWIATY - www.reformaedukacji.men.gov.pl

 
 
 
 

Opracowanie:

starszy specjalista ds. oświaty - Justyna Palewska

 

Nowe Miasto, 16 marca 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service