zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj REKRUTACJA

Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

 
 
 
 

Podstwa prawna: art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 996 z późn. zm.)

 
 
 
 

Podaje się do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto na rok szkolny 2019/2020.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 
 
 
 

__________________________________________________________________________

 
 
 
 

Podaje się do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto na rok szkolny 2019/2020.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowowej prowadzonej przez Gminę Nowe Miasto, zamieszkałych poza jej obwodem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service