zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOŁTYSI to reprezentanci społeczności lokalnych i głos mieszkańców wsi. To osoby będące najbliżej lokalnej społeczności, najbardziej dostrzegają jej potrzeby i przekazują samorządowi gminy. Są ważnym partnerem władz samorządu gminnego.

Składamy serdeczne podziękowania sołtysom (33 sołectwa) i radom sołeckim w Gminie Nowe Miasto w kadencji 2015 – 2019, za trudy Państwa codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz wkład  na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy.

 

      Przewodniczący Rady Gminy                                        Wójt Gminy

             Marek Caliński                                                Sławomir Zalewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service