zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świetlica Integracyjna mieszcząca się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście przy ulicy Zielony Rynek 30 rozpoczęła swoją działalność 2 marca 2015 roku. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Świetlica funkcjonować będzie przez cały rok -  5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek):

 • Poniedziałek       godz. 8.00 – 17.00
 • Wtorek             godz. 8.00 – 17.00
 • Środa               godz. 8.00 – 13.00  
 • Czwartek           godz. 8.00 – 17.00
 • Piątek               godz. 8.00 – 13.00

 Celem świetlicy jest:

 • organizacja wolnego czasu dla dzieci , młodzieży i dorosłych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży,
 • zaspokojenie potrzeby akceptacji,
 • pomoc terapeutyczna,
 • wypracowanie umiejętności współżycia społecznego (przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,  liczenie się z regułami współżycia w grupie),
 • uczenie podstawowych czynności, które pozwolą odnaleźć się w dorosłym życiu,
 • stworzenie warunków do brania odpowiedzialności za podejmowane działania,
 •  nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach w sposób konstruktywny (poszukiwanie i przyjmowanie pomocy i wsparcia),
 • rozwijanie intelektu dzieci i młodzieży poprzez  rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań.

Formami realizacji wymienionych wyżej zadań są:

 • zajęcia integracyjne,
 • zajęcia dydaktyczne,
 •  zajęcia tematyczne,
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia twórcze
 • poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • realizacja programu „ Szkoła dla rodziców” w każdą środę w godz. 16.30 – 18.30

 

Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne prowadzić będzie Pan Leszek Wróblewski – terapeuta uzależnień, socjoterapeuta.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service