100 lecie 11 istopada 2018 nagłówek 11 listopada 2018 nagłówek (1) 11 listopada 2018 nagłówek (2) 11 listopada 2018 nagłówek (3) 11 listopada 2018 nagłówek (4) 11 listopada 2018 nagłówek (5) 11 listopada 2018 nagłówek (6) 11 listopada 2018 nagłówek (7) 11 listopada 2018 nagłówek (8) 11 listopada 2018 nagłówek (9) 11 listopada 2018 nagłówek (10) 11 listopada 2018 nagłówek (11) 11 listopada 2018 nagłówek (12) 11 listopada 2018 nagłówek (13) 11 listopada 2018 nagłówek (14) 11 listopada 2018 nagłówek (15) 11 listopada 2018 nagłówek 11 listopada 2018 nagłówek (16)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Tryb zgłaszania zamiaru usunięcia drzewa - zmiany w dotychczasowych przepisach

Instytucja zgłoszenia gminie zamiaru usunięcia drzewa została wprowadzona przepisami ustawy z 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074), które weszły w życie 17.06.2017 r.

 
 
 
 

Ogólne zasady usuwania drzew

NIE JEST wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm. NIE PRZEKRACZA:

 1. 80 cm. – topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty;
 2. 65 cm. – kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny;
 3. 50 cm. – pozostałe gatunki drzew.

BEZ zezwolenia można wyciąć również:

 1. Krzew, krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. drzewa i krzewy złamane/wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy;
 3. drzewa/krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 4. drzew lub krzewów owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

W PRZYPADKU DRZEW NIESPEŁNIAJĄCYCH POWYŻSZYCH KRYTERIÓW
NALEŻY ZGŁOSIĆ ZAMIAR USUNIĘCIA DRZW DO WÓJTA GMINY

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ przeprowadzi oględziny zadrzewień (osoba zgłaszająca zostanie zawiadomiona o dokładnym terminie oględzin).

UWAGA!

 • Urząd Gminy po oględzinach drzewa może wnieść sprzeciw wobec zamiaru usunięcia zadrzewień - jeżeli w ciągu 14 dni od dnia oględzin organ nie wyda decyzji sprzeciwiającej się wycince – drzewa można usunąć. 
 • Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia oględzin drzewo nie zostanie usunięte trzeba dokonać ponownego zgłoszenia.
 • Po usunięciu drzewa w okresie 5 lat od oględzin realizacja budowy w oparciu o pozwolenie na budowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą skutkuje naliczeniem opłaty za usunięcie drzew w trybie zgłoszenia.
 • Zakaz usuwania drzew stanowiących zadrzewienie śródpolne, nadwodne lub przydrożne znajdujący się w parku krajobrazowym lub na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.
 • W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością zgłoszenie musi zostać podpisane przez wszystkich współwłaścicieli.
 
 
 
 

1. ZASADY I WNIOSKI DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OPŁATY I KARY

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, 20 grudnia 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service