zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przypominamy, o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane w dniach od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Hodowca bydła chcący uzyskać dodatkowy limit musi do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2018.

Ponadto informujemy, że w roku 2019 obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Do pobrania tutaj (https://www.bipnowemiasto.pl/198,zwrot-podatku-akcyzowego)

Producent rolny który nie wykorzysta przysługującego mu rocznego limitu może złożyć wniosek o zwrot w drugim terminie tj. od dnia 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

W roku 2019 roku kwota zwrotu będzie równa 1 zł za każdy zakupiony litr oleju, jednak w wysokości nie większej niż limit wynikający z posiadanych użytków rolnych i sztuk bydła.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie 

  • 86,00 zł za każdy hektar użytków rolnych,
  • 30,00 zł za każdą średnio roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

  • do 30 kwietnia br. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • do 31 października br. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Opracowanie: Adam Bugalski - Główny specjalista ds. wymiaru podatków

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service