do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przypominamy, o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane w dniach od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Hodowca bydła chcący uzyskać dodatkowy limit musi do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2018.

Ponadto informujemy, że w roku 2019 obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Do pobrania tutaj (https://www.bipnowemiasto.pl/198,zwrot-podatku-akcyzowego)

Producent rolny który nie wykorzysta przysługującego mu rocznego limitu może złożyć wniosek o zwrot w drugim terminie tj. od dnia 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

W roku 2019 roku kwota zwrotu będzie równa 1 zł za każdy zakupiony litr oleju, jednak w wysokości nie większej niż limit wynikający z posiadanych użytków rolnych i sztuk bydła.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie 

  • 86,00 zł za każdy hektar użytków rolnych,
  • 30,00 zł za każdą średnio roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

  • do 30 kwietnia br. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • do 31 października br. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Opracowanie: Adam Bugalski - Główny specjalista ds. wymiaru podatków

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service