zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Wsparcie dla rolników poszkodowanych przez suszę

W związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych informujemy, że można składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w uprawach rolniczych.

 
 
 
 

Prosimy o składanie wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto (pok. nr 3) do dnia 9 lipca 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok – Wydruk wniosku płatności bezpośrednich
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub księga stada, bądź paszportu
  3. Wypis z rejestru gruntów, jeśli ktoś posiada.

   

                                                         

Wniosek do pobrania:

 
 
 
 

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, 22 czerwca 2018

 

Komisja Terenowa powołana przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie wniosku Wójta Gminy, dokona oszacowania wielkości szkód w zgłoszonym gospodarstwie na podstawie przeprowadzonej lustracji upraw.

Zgodnie z raportem monitoringu suszy szacowaniu podlegają następujące uprawy: zboża ozime i jare, rzepak, rzepik, warzywa gruntowe, krzewy i drzewa owocowe, truskawki jeżeli trwa zbiór, rośliny strączkowe, łąki i pastwiska.

Do wniosku o oszacowanie strat producent rolny dołącza wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok bieżący oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 23 661 49 40

 
 
 
 

Nowe Miasto, 27 czerwca 2018

 

W związku z wystąpienie na terenie naszej gminy w dniu 21 czerwca 2018r. huraganu istnieje możliwość składania wnioskow o szacowanie szkód spowodowanych ww. niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.

Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Nowe Miasto w terminie do 9 lipca 2018 r.

Informacji w ww. sprawie można uzyska pod nr tel. 23 661 49 40 , w godz. pracy urzędu.

 

Nowe Miasto, 29 czerwca 2018

 
 
 
 

 

W dniu 11.07.2018r. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie Nr 622 w spawie powołania składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service