zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Strategia Rozwoju Gminy - Uchwala Nr 67/IX/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015 2024.
 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto na lata 2012 – 2032 - Uchwała Nr 140/XXV/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto na lata 2012 – 2032.
 • Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowe Miasto. - Uchwała Nr 149/XIX/2005z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Nowe Miasto.
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto - Uchwala Nr 53/VIII/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto”.
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto - Uchwala Nr 85/XII/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto”.
 • Gminna Ewidencja Zabytków – Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowe Miasto.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto - Uchwala  Nr 181/XXIX/2017  z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto.
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto na lata 2018 – 2026 – Uchwała Nr 203/XXXII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 • Budżet Gminy Nowe Miasto na rok 2018 – Uchwała budżetowa Gminy Nowe Miasto na rok 2018   Nr 204/XXXII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok - Uchwała Nr 195/XXX/2017 z dnia  8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – Uchwala  Nr 196/XXX/./2017 z dnia  8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

 

 

Informacje wytworzyła : Elżbieta Zalewska

Styczeń 2018 rok

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service