do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 
 
 
 

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasto

 
 
 
 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY 

 W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA  ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Kto może wywozić ścieki ?

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez  Wójta Gminy Nowe Miasto.

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skutkuje sankcjami karnymi w postaci kary grzywny lub kary aresztu. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z naruszeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Nadzór nad prawidłową gospodarką nieczystościami ciekłymi przez mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychsprawuje Wójt Gminy Nowe Miasto.

 

Poniżej wykaz podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie wywozu nieczystości  ciekłych od mieszkańców na terenie Gminy Nowe Miasto:

 

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku  SP. z o.o.,  ul.  Mickiewicza  4,  09-100 Płońsk,  tel. 23 662 32 23,  23 662 42 78;
  2. Usługi  transportowe Handel Węglem i Wywóz Nieczystości Tomasz Blicharski, ul. Ciechanowska 19, 0 9-120 Nowe Miasto,  tel.  23 661 41 30,  668 675 502, 606 424 573;
  3. WC LEJEK Iwona Piechulska, Siestrzeń, ul. Żelechowska 7A, 96 -321 Żabia, tel.601 3939 39;
  4. EKO-WYWÓZ Daniel Wodzyński, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 06-400 Ciechanów, tel. 505 823 231;
  5. Adam Gburzyński,  Rostki 21, 09-120 Nowe Miasto, tel. 500 138 274.

 

 

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

sierpień 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service