zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Towarzystwo Ludowe SONA z Nowego Miasta – od trzech lat w społeczności lokalnej

W dniu 10 marca 2012 r. w Nowym Mieście k/Płońska, odbyło się zebranie założycieli stowarzyszenia pod nazwą: Towarzystwo Ludowe SONA. Organizacja posiada osobowość prawną i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 kwietnia pod nr 0000419304. Prezesem, pomysłodawcą i organizatorem Towarzystwa jest Leonard Milewski. W skład Zarządu wchodzą: Urszula Borzęcka, Grażyna Smukowska, Wioletta Szkutnik i Zygmunt Szwejkowski.

Stowarzyszenie Towarzystwo Ludowe SONA powstało z misją rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez inspirowanie i pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz wspieranie działań integrujących tę społeczność, które w sposób znaczący wpłyną na szeroko pojętą poprawę jakości życia oraz integrację mieszkańców na poziomie zarówno poszczególnych gmin, jak i całego powiatu płońskiego. Chcemy być dla władz samorządowych lokalnych i wojewódzkich sprzymierzeńcami i ważnym partnerem społecznym w budowaniu i rozwijaniu lokalnej demokracji oraz rozwiązywaniu problemów mieszkańców naszego regionu.

Prowadzimy działalność na rzecz animowania lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską; rozwijania uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym; integracji społeczności lokalnej oraz wspierania rozwoju i promocji naszych „małych ojczyzn” i ziemi płońskiej. Ponadto poprzez realizowane przedsięwzięcia i wydarzenia chcemy upamiętniać historię chłopskiej myśli i wartości ludowych, pamiętać o swoim rodowodzie i roli, jaką odegrał ruch ludowy w budowaniu suwerennej ojczyzny.  Chcemy przypominać, jak w dziejach każdego kraju i narodu ważna jest tradycja, „bo człowiek jest silny tym, z czego wyrasta”. Nie potrzebujemy chodzić czyjąś drogą, mamy swoją, prostą i jasną. Zrobić możemy wiele, trzeba tylko chcieć.

Działalność Stowarzyszenia realizowana jest na zasadach wolontariatu przez członków i sympatyków z różnym stażem i doświadczeniem życiowym, starsi i bardzo młodzi, którzy chcą coś zrobić dla innych i dla siebie, wspólnie budować umiejętności współdziałania całej społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów gminy oraz wpływania na jej rozwój społeczno-gospodarczy.

Wydarzenia i projekty zrealizowane przez Towarzystwo Ludowe SONA

Poniżej przedstawiono chronologicznie ważniejsze wydarzenia w ramach działalności stowarzyszenia Towarzystwo Ludowe SONA.

Ważniejsze projekty zrealizowane w 2012 r.:

 • 26 kwietnia 2012 - rejestracja Towarzystwa w KRS (Krajowym Sądzie Rejestrowym)
 • 12 maja 2012: „Majówka z Towarzystwem Ludowym SONA”. Festyn inaugurujący działalność Towarzystwa
 • 3 czerwca 2012: „Koncert Maryjny” w Łopacinie – Pustelnia. Współudział w realizacji koncertu. Podziękowaliśmy osobom aktywnym społecznie wręczając podczas koncertu książki i albumy z dedykacją.
 • 2 września 2012: Dożynki parafialne w Nowym Mieście w otoczeniu kościoła. Partnerstwo: Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Nowym Mieście.
 • 22 grudnia 2012: Spotkanie opłatkowe społeczności lokalnej w OSP Nowe Miasto

Ważniejsze projekty zrealizowane w 2013 r.:

 • 20 stycznia 2013: „Noworoczny koncert kolęd”, w kościele pw. św. Anny w Nowym Mieście. Koncertw wykonaniu oktetu męskiego „Oktawian” śpiewaków z chóru Teatru Wielkiego Opery Narodowej oraz Warszawskiej Opery Kameralnej, dyrygowała Pani Barbara Hijewska
 • 9 lutego 2013: Bal karnawałowy, charytatywny w OSP Karolinowo. Zebrano środki na wycieczkę dla dzieci ze szkoły w Nowym Mieście.
 • 24 marca 2013: Spotkanie wielkanocne dla społeczności lokalnej w OSP Nowe Miasto. Partnerstwo: Zarząd Gminny PSL w Nowym Mieście
 • 18 maja: „Majówka z „SONĄ” i Święto Ludowe. Celem projektu była promocja dziedzictwa i wartości kultury ludowej Mazowsza oraz integracja społeczności poprzez wspólną zabawę. Patronat objął z udziałem Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • 1 września 2013: „Dożynki – Święto Plonów 2013 w Nowym Mieście”. Celem uroczystości było zachowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, zaspokojenie potrzeb kultywowania tradycji oraz wzrost poczucia świadomości społeczności lokalnej. Uhonorowano i wręczono odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” – przekazane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerstwo: Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Nowym Mieście, Zarząd Gminny PSL w Nowym Mieście. W programie m.in. bezpłatne warsztaty z metod wytwarzania wybranych produktów żywnościowych tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych wraz z degustacją, występy zespołów. Patronat honorowy: Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jan Mączewski, Starosta Powiatu Płońskiego.
 • 10 listopada 2013: Obchody „11 listopada Święto Niepodległości w Nowym Mieście”. Celem wydarzenia było upamiętnienie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i krzewienie postaw patriotycznych. Wykonano koncert pieśni patriotycznych, wystawy, przegląd filmów i piknik. Partnerstwo: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie oraz Zarząd Gminny PSL w Nowym Mieście.
 • 21 grudnia 2013: spotkanie opłatkowe dla społeczności lokalnej w OSP Nowe Miasto.

Ważniejsze projekty zrealizowane w 2014 r.:

 • 22 lutego 2014: Bal karnawałowy, charytatywny w OSP Nowe Miasto. Zebrano środki na wycieczkę dla dzieci ze szkoły w Gościminie Wielkim
 • 12 kwietnia 2014: Spotkanie wielkanocne dla społeczności lokalnej w OSP Nowe Miasto. Partnerstwo Zarząd Gminny PSL w Nowym Mieście.
 • 17 maja 2014: Spotkanie z Jarosławem Kalinowskim posłem do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącym Rady Naczelnej PSL w OSP Karolinowo. Partnerstwo Zarząd Gminny PSL w Nowym Mieście. Temat spotkania „Rozwój obszarów wiejskich w okresie programowania środków UE 2014-2020”. Wspólne grillowanie.
 • 29 czerwca 2014: Obchody Święta Ludowego w OSP Karolinowo. Celem wydarzenia było zachowanie dziedzictwa kulturowego, zaspokojenie potrzeb kultywowania tradycji oraz wzrost poczucia świadomości lokalnej mieszkańców. Partnerstwo Zarząd Gminny PSL w Nowym Mieście. W programie m.in. bezpłatne warsztaty z „ginących zawodów”, w tym warsztaty z metod wytwarzania wybranych produktów żywnościowych tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych wraz z degustacją, występy zespołów. Warsztaty prowadzili twórcy ludowi ze Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich, Kurpiowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Patronat objął i wziął udział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jarosław Kalinowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Naczelnej PSL
 • 21 grudnia 2014: spotkanie opłatkowe dla społeczności lokalnej w OSP Nowe Miasto

 

Dla realizacji niektórych projektów Zarząd Stowarzyszenia pozyskał środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach wspófinansowania z UE oraz od osób i firm prywatnych.


Opracowanie: Leonard Milewski

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service