wiosna 2013 (2) wiosna 2013 (3) wiosna wiosna 2013 (5) wiosna 2013 (4) wiosna wiosna wiosna (1) wiosna zima (7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI  I PORZĄDKU     W GMINIE NOWE MIASTO

 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr 105/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto ogłoszona w  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 czerwca 2016 r. poz. 5455.

 
 
 
 

Uchwała Nr 106/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r.  w sprawie określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi    w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 czerwca 2016 r. poz. 5456

 
 
 
 

Uchwała Nr 107/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki tej opłaty ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 czerwca 2016 r. poz. 5457.

 
 
 
 

Uchwała 108/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 czerwca 2016 r. poz. 5458

 
 
 
 

Uchwała Nr 109/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto  z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ogłoszona w  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 czerwca 2016 r. poz. 5459.

 
 
 
 

Uchwała 110/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela  nieruchomości  opłatę za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  ogłoszona w  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 czerwca 2016 r. poz. 5460.

 
 
 
 

Uchwała Nr 138/XXV2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarnizwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Nowe Miasto  ogłoszona  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 18 marca 2013 r. poz. 3252.

 
 
 
 

Uchwała Nr 139/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasto ogłoszona  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 18 marca 2013 r. poz. 3253.

 
 
 
 

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Nowe Miasto w okresie lipiec 2016 - grudzień 2017

 
 
 
 

 

Urząd Gminy w Nowym Mieście informuję, że wszelkich informacji dotyczących gospodarki opadami komunalny można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00 w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście - I piętro, pokój nr 6 lub telefonicznie:

23 6614935 – Alina Jasińska,

23 6614940 – Rafał Kawecki

fax 23 6614923,

ajasinska@ugnowemiasto.pl

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Kierownik referatu – Elżbieta Szymańska -  23 6614939

luty 2016 r.

 
 
 
 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
 
 
 

Informujemy, że "opłatę śmieciową" należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Zapłaty należy dokonać w kasie Urzędu lub na konto Nr 72 8213 0008 2006 0802 8800 0012.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service