zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2014 roku oddano do użytkowania inwestycję związaną z przebudową i modernizacją  targowiska gminnego przy ul. Targowej 5 w Nowym Mieście.

Inwestycja była realizowana w ramach Unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ”Mój Rynek”,  tytuł operacji "Przebudowa  i wyposażenie targowiska stałego w Nowym Mieście".

Targowisko  częściowo wyposażone zostało w infrastrukturę techniczną, podłączone do sieci wodociągowej i elektrycznej, częściowo utwardzone, posiada zadaszone stanowiska, urządzenia sanitarno-higieniczne oraz miejsca parkingowe. Całość targowiska stanowi obiekt zamknięty, ogrodzony siatką  ogrodzeniową.

Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści „Targowisko Gminne w Nowym Mieście” z logotypem Mój Rynek, czynne jest w każdą środę  poza przypadającymi w dni świąteczne od godz. 5.00 do 13.00.

Można stwierdzić, że jest to miejsce bardzo potrzebne dla okolicznych rolników, którzy mogą sprzedać tutaj  świeże produkty, a także dla mieszkańców gdzie mogą kupić od nich zdrową i bezpieczną żywność.

Właścicielem targowiska jest Gmina Nowe Miasto. 

Inkasentami opłaty targowej na targowisku są:

  1. Pani Wiesława Maksiewicz
  2. Pani Małgorzata Szymańska

 

Opracowanie: Alina Jasińska - Główny specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

kwiecień, 2017

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service