zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Nowe Miasto w 2013 roku po raz pierwszy przystąpiła do kampanii „Prawda o alkoholu” organizowanej przez Krakowską Akademię Profilaktyki.

Otrzymaliśmy profilaktyczne pakiety edukacyjne. Broszury, ulotki i plakaty trafią do lokalnych instytucji, do  odpowiedzialnych za zdrowie publiczne i włączonych w system rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

Mieszkańcy maja prawo do rzetelnych, dobrze opracowanych informacji.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia /WHO/ z 2011 roku Polska znalazła się wśród tych krajów Europy, w których spożycie alkoholu przekracza średnią europejską.

Koordynatorem kampanii jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Materiały, którymi dysponuje GKRPA, będą wykorzystywane w kampanii, zawierają one konkretne ostrzeżenia oraz wskazówki  m.in. co powinno wzbudzać niepokój, gdzie szukać informacji i pomocy, zanim będzie za późno, by uchronić się przed niebezpieczeństwem uzależnienia od alkoholu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service