100 lecie 11 istopada 2018 nagłówek 11 listopada 2018 nagłówek (1) 11 listopada 2018 nagłówek (2) 11 listopada 2018 nagłówek (3) 11 listopada 2018 nagłówek (4) 11 listopada 2018 nagłówek (5) 11 listopada 2018 nagłówek (6) 11 listopada 2018 nagłówek (7) 11 listopada 2018 nagłówek (8) 11 listopada 2018 nagłówek (9) 11 listopada 2018 nagłówek (10) 11 listopada 2018 nagłówek (11) 11 listopada 2018 nagłówek (12) 11 listopada 2018 nagłówek (13) 11 listopada 2018 nagłówek (14) 11 listopada 2018 nagłówek (15) 11 listopada 2018 nagłówek 11 listopada 2018 nagłówek (16)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Nowe Miasto w 2013 roku po raz pierwszy przystąpiła do kampanii „Prawda o alkoholu” organizowanej przez Krakowską Akademię Profilaktyki.

Otrzymaliśmy profilaktyczne pakiety edukacyjne. Broszury, ulotki i plakaty trafią do lokalnych instytucji, do  odpowiedzialnych za zdrowie publiczne i włączonych w system rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

Mieszkańcy maja prawo do rzetelnych, dobrze opracowanych informacji.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia /WHO/ z 2011 roku Polska znalazła się wśród tych krajów Europy, w których spożycie alkoholu przekracza średnią europejską.

Koordynatorem kampanii jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Materiały, którymi dysponuje GKRPA, będą wykorzystywane w kampanii, zawierają one konkretne ostrzeżenia oraz wskazówki  m.in. co powinno wzbudzać niepokój, gdzie szukać informacji i pomocy, zanim będzie za późno, by uchronić się przed niebezpieczeństwem uzależnienia od alkoholu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service