zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Gmina Nowe Miasto realizuje projekt pn. „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, który skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Od lutego 2014 roku w Zespole Szkół odbywają się zajęcia w ramach projektu „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”.

Głównym celem projektu jest stworzenie szans rozwoju uczniom zdolnym i umożliwienie wyrównywania szans osiągającym słabsze wyniki w nauce, mającym trudności w dostępie do edukacji. W ramach projektu  organizowane są dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zajęcia wyrównawcze i  rozwijające. Rekrutacja uczniów do projektu  odbywała się we wrześniu 2013 roku. Zgodnie z założeniami projektu wsparciem zostało objętych 170 uczniów (85 dziewczynek i 85 chłopców), z czego 88 osób to uczniowie Szkoły Podstawowej, a 82 osoby to uczniowie Gimnazjum.

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

Szkoła Podstawowa

 • zajęcia dodatkowe z matematyki
 • zajęcia dodatkowe z języka polskiego
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
 • zajęcia dodatkowe z przyrody
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna

Gimnazjum

 • zajęcia dodatkowe z matematyki
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
 • zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego
 • zajęcia dodatkowe z fizyki
 • zajęcia dodatkowe z chemii 
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze zajęcia z chemii
 • zajęcia wyrównawcze z fizyki
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna

 

Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie doskonalą  stosowanie niezbędnych wiadomości i umiejętności  przydatnych w życiu codziennym, mają szansę nie tylko nadrobić braki, ale również  przygotować się do egzaminów zewnętrznych. Zajęcia rozwijające to możliwość dla uczniów zdobycia wiedzy wykraczającej poza podstawę programową. Udział w zajęciach pozwala uczniom na wyrównywanie deficytów oraz rozwój zainteresowań, dając jednocześnie możliwość odnoszenia sukcesów. Uczniowie mają większą wiarę w swoje możliwości, zwiększyła się również ich aktywność na zajęciach lekcyjnych i poprawiły się wyniki w nauce. Uczestnictwo w tych zajęciach zmotywowało uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażono multimedialną pracownię językową, które mają ogromny wpływ na efektywność pracy, przez co zajęcia stają się ciekawsze.

Uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia, o czym świadczy wysoka frekwencja. Efekty pracy są już zauważalne. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie na bieżąco wykorzystują na lekcjach. Cieszy dobra atmosfera pracy w zespołach oraz zaangażowanie i zainteresowanie tematyką zajęć.

Utworzony został również i czynnie działa Szkolny Ośrodek Kariery. Odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe dla wszystkich uczniów ostatnich klas oraz uczniów klas niższych – uczestników projektu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w zakresie wspierania w programowaniu i realizacji ścieżki edukacyjnej i zawodowej w tym dostosowanie przyszłych absolwentów do potrzeb na rynku pracy. Korzystający ze Szkolnego Ośrodka Kariery uczniowie poprzez uczestniczenie w zajęciach są przygotowywani do samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Nabywają umiejętności określania swoich słabych i mocnych stron, określają cele i priorytety swojego życia edukacyjno – zawodowego oraz konstruują indywidualny plan rozwoju kariery.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service