do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 
 
 
 

Aktualizacja: 07 listopada 2022 roku

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 
 
 
 

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto

 
 
 
 

UCHWALA NR 139/XXV/2013 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 31 styczoia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczyslości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasto.

 
 
 
 

Obowiązek dokonywania samodzielnego wpisu bądź aktualizacji wpisu w Rejestrze BDO, w momencie wpisywania się do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości.

 
 
 
 
 
 
 
 

I N F O R M A C J A  DLA  P R Z E D S I Ę B I O R C Y 

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW
W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

 

 

Kto może wywozić ścieki ?

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto.

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skutkuje sankcjami karnymi w postaci kary grzywny lub kary aresztu.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłyc z naruszeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Nadzór nad prawidłową gospodarką nieczystościami ciekłymi przez mieszkańców miasta i gminy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystościciekłych sprawuje Burmistrz Miasta i  Gminy Nowe Miasto.

 

Poniżej wykaz podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie wywozu nieczystości  ciekłych od mieszkańców na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku  Sp. z o. o.,  ul.  Mickiewicza  4, 09-100 Płońsk,  tel. 23 662 32 23,  23 662 42 78;
  2. Tomasz Blicharski Usługi i Handel, ul. Ciechanowska 19, 09-120 Nowe Miasto,  tel. 23 661 41 30, 606 424 973, 606 222 045;
  3. WC LEJEK Iwona Piechulska, Siestrzeń, ul. Żelechowska 7A, 96 -321 Żabia Wola, tel. 601 393 939;
  4. EKO-WYWÓZ Daniel Wodzyński, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 06-400 Ciechanów,  tel. 505 823 231;
  5. Usługi Koparko-Ładowarką Adam Gburzyński,  Rostki 21, 09-120 Nowe Miasto, tel. 500 138 274;
  6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA Sp. z o. o. w Józefowie, ul. Leśna 1, 05-860 Płochocin, tel. 22 722 90 05;
  7. Rafał Jakubowski, ul. Zwycięstwa 17, 06-150 Świercze, tel. 517 612 949.
  8. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe „POL-KOP” Paweł Tomasz Drzazgowski,  Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa 7, 05-191 Nasielsk, tel. 602357742.
  9. WCTRON Sp. z o.o., ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, tel. 800 808 308.                 

 

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto

sierpień 2023

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 
 
 
 

 

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto

maj 2023

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service