zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nowe Miasto na 2015 rok
Dnia 22 stycznia 2015 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Miasto odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Działania 9.6 POKL.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje o zmianie adresu siedziby. Nowa siedziba znajduje się w Płońsku przy ul. Zajazd 4, telefony kontaktowe pozostają bez zmian.
Wszystkie połączenia wykonywane na numer 112 z terenu naszego powiatu są odbierane przez operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.
Z dniem 1 stycznia 2013 roku nastąpiła zmiana naliczania opłat z półrocznego na roczny w wyniku wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
XIII OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Kategoria: gospodarstwa indywidualne
o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu po zburzonym pawilonie przy ul. Główny Rynek
Uprzejmie informujemy, iż od 2 marca 2015 roku rozpoczęła swoją działalność Świetlica Integracyjna mieszcząca się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście przy ulicy Zielony Rynek 30.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dnia 11 marca 2015 roku o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbyła się V Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński - 16 maja 2015
Dnia 19 maja 2015 roku o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Dnia 19 maja 2015 roku o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbyła się VI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto
Tegoroczne powiatowe obchody Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki odbędą się dnia 01.06.2015r. na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku
Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w Gminie Nowe Miasto.
Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku informuje, że od dnia 01.01.2014r. uległa zmianie procedura wydawania wniosków o zakwalifikowanie drzew do wyrębu.
zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku - głosowanie ponowne 24 maja 2015 roku
zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku
o przeprowadzonych konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto na lata 2015 – 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o powołanie Komisji do spraw szacowania strat spowodowanych przez tegoroczną suszę.
Aktualizacja Strategii Gminy Nowe Miasto
Urząd Gminy Nowe Miasto informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza we wrześniu br. mieszkańców wsi z powiatu płońskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.
Dnia 29 września 2015 roku (worek) o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury przy ul. Zielony Rynek 30 w Nowym Mieście odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Przedsiębiorcy i młodzi naukowcy znów mają możliwość pochwalenia się swoją pomysłowością. Ruszyła VII edycja konkursu Innowator Mazowsza.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nowe Miasto miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
W dniach 24 i 25 października br. na łowisku na Zalewie Nowomiejskim odbędzie się Finał Polskiej Ligi Wędkarstwa Spławikowego
Dnia 20 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury przy ul. Zielony Rynek 30 w Nowym Mieście odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Dnia 08 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 15.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30 odbędzie się X Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Dnia 29 grudnia 2015 roku o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service