do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd może ustalić numer porządkowy dla budynku istniejącego, będącego
w trakcie budowy, a także prognozowanego – planowanego do wybudowania.

Gdy nowo wybudowany budynek nie ma nadanego numeru porządkowego,
to ustal go zanim zaczniesz użytkować ten budynek.

 

 

1. Przygotuj i złóż wniosek

Wypełnij wniosek

Kompletny wniosek złóż do Urzędu Miasta i Gminy na terenie, której znajduje się budynek dla którego chcesz ustalić numer porządkowy

 

 

 

2. Dostaniesz zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego

W ciągu 30 dni Urząd ustali numer porządkowy
i zawiadomi Cię o jego nadaniu

 

3. Umieść na budynku tabliczkę z numerem porządkowym

Zamontuj tabliczkę z numerem porządkowym. Zrób to w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Na tabliczce zamieść również nazwę ulicy. Jeżeli miejscowość nie posiada ulic to na tabliczce podaj nazwę miejscowości.
Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę
z numerem porządkowym umieść również na ogrodzeniu.

 

 

 UWAGA!

  • Obowiązek zamontowania tabliczki z numerem mają właściciele danej nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają. Są to np. użytkownicy wieczyści, dzierżawcy lub zarządcy.
  • Jeśli w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego nie zamontujesz tabliczki z numerem w widocznym miejscu możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 250 zł., lub karą nagany (Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 281 ze zm.).
  • Tabliczkę z numerem musisz zakupić na swój koszt.

 

 

 
 
 
 

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 281 ze zm.).
 
 
 
 
  • KODEKS WYKROCZEŃ z dnia 20 maja 1971 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 281 ze zm.).
 
 
 
 
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 21.07.2021 roku (Dz. U. z 2021r. poz.1368)
 
 
 
 

 

Opracowanie:

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony  Środowiska 

Nowe Miasto marzec 2022 r.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service