zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 5) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy.
 
Wykaz sołectw, sołtysów i rad sołeckich Gminy Nowe Miasto
wg. stanu na dzień 30 kwietnia 2015 roku.
 
L.P.SOŁECTWOSOŁTYSRADA SOŁECKA
1 Aleksandria-Popielżyn Dolny Rurka Wiesław

1. Gołębiowska Elżbieta

2. Brzeszkiewicz Paweł

3. Patrzykowski Zdzisław

2 Anieli - Belin Wiącek Józef

1. Smolińska-Romanowicz Agnieszka

2. Wiecińska Renata

3. Rzepkowski Ryszard

3 Czarnoty Zieliński Alfred 1. Zieliński Piotr
2. Zieliński Tadeusz
4 Gawłowo Szpigiel Ewa

1. Szpygiel Sławomir

2. Kuciński Dariusz

3. Mucha Krystyna

5 Gawłówek Żbikowski Jacek

1. Kosewska Wiesława

2. Stefańska Elżbieta

3. Żbikowska Aldona

6 Gościmin Wielki Ciosek Stanisław

1. Jędrzejewski Krzysztof

2. Ciosek Krzysztof

3. Leleń Krzysztof

4. Buraczyński Zbigniew

7 Gucin Masłowski Janusz

1. Osiński Edward

2. Szymala Elżbieta
8 Grabie Siwek Ewa

1. Bogoński Dariusz

2. Bralska Renata

3. Golasa Agata

9 Henrykowo Ignaczewski Andrzej

1. Ostaszewska Genowefa

2. Wiśniewski Andrzej

3. Kacperska Lidia

10 Janopole Małecki Krzysztof

1. Wiktorski Grzegorz

2. Podlasiński Waldemar

3. Kluczyńska Jadwiga

11 Jurzyn-Modzele Bartłomieje Wędrowski Ryszard

1. Olszewska Monika

2. Murawski Andrzej

3. Wędrowska Krystyna

12  Jurzynek Ernest Wojciech

1. Listkowska Marianna

2. Czyż Ireneusz

3. Ernest Elżbieta

13  Kadłubówka Oporski Adam

1. Wiktorowicz Tadeusz

2. Kamiński Zbigniew

3. Ciesielska Małgorzata

14  Karolinowo Kołpaczewski Piotr

1. Błaszkiewicz Radosław

2. Siajkowski Tomasz

3. Krawczyk Mariola

4. Małecki Zbigniew

15  Kubice Stańczak Maria

1. Radomska Jadwiga

2. Stańczak Paweł

3. Raczyński Paweł

16  Latonice Małecka Bożena

1. Kunkowski Krzysztof

2. Krzeszewski Piotr

3. Romanowska Renata

4. Sobczyński Krzysztof

17  Miszewo B Żochowska Ewa

1. Chojnacki Janusz

2. Kozłowska Ewa

3. Kozłowska Wiesława

18  Miszewo Wielkie Urbańska Beata

1. Romanowski Paweł

2. Wiśniewski Stanisław

3. Romanowicz Sylwester

19  Nowe Miasto Zielińska Jadwiga

1. Żarek Stanisław

2. Słupski Paweł

3. Bilińska Gabriela

20  Nowe Miasto-Folwark Szczepańska Stanisława

1. Piekarzewski Bogdan

2. Żebrowska Jadwiga

3. Ebert Jarosław

21  Nowosiółki Mrozek Hanna 1. Wisniewski Wiesław

2. Bralski Zygmunt

3. Daab Bogdan

22  Przepitki Maksiewicz Stanisław

1. Maksiewicz Zygmunt

2. Makiewicz Maria

23  Rostki Kuskowski Ireneusz

1. Murawska Mariola

2. Murawska Agnieszka

3. Murawska Iwona

24  Salomonka Ebert Halina

1. Cichocki Edward

2. Ebert Mieczysław

3. Markieta Dorota

25  Szczawin-Adamowo Kamiński Jacek

1. Wiecińska Monika

2. Paliszewski Bogdan

3. Wieciński Józef

26  Tomaszewo Dzierzbińska  Małgorzata

1. Zielińska Regina

2. Sobczyńska Aniela

27  Władysławowo Rutkowski Marek

1. Leszczyńska Jadwiga

2. Nowak Stanisław

3. Leszczyński Mirosław

28  Wólka Szczawińska Małecki Ryszard

1. Olszewski Eugeniusz

2. Jakubowski Kazimierz

3. Milewski Andrzej

29  Zakobiel Sobczyńska Bożena

1. Bilińska Barbara

2. Białorudzki Zdzisław

3. Sobczyński Stanisław

30  Zasonie Żebrowska Elżbieta

1. Buras Marcin

2. Jackiewicz Zofia

3. Świtalska Grażyna

31  Zawady B Żebrowski Adam

1. Zielińska Katarzyna

2. Kawecka Grażyna

3. Zieliński Paweł

32  Zawady Stare Zieliński Andrzej

1. Jakubiak Urszula

2. Jakubiak Stanisław

3. Żurawska Adela

33  Żołędowo Zawadzka Anna

1. Zawadzki Andrzej

2. Czerniakowski Włodzimierz

3. Kapczyńska Jolanta

 

 
 
 
 

 

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Rady Gminy Nr V/33/90 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 listopada 1990 roku., w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Nowe Miasto.
  2. Uchwała Nr 19/III/2002 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Nowe Miasto.
  3. Statuty 33 sołectw wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Nowe Miasto od Nr 121/XX/2009 do Nr 153/XX/2009 w sprawie statutów sołectw.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service