zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Nowe Miasto uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii już od 2010 roku współdziałając z Krakowską Akademią Profilaktyki.

Dzięki kampanii podajemy ważne informacje profilaktyczne rodzinom, nauczycielom, uczniom. Realizujemy działania prorodzinne. Kampania jest długoterminowa.

W działaniach uczestniczą Przedszkole Samorządowe, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Agrobiznesu, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy.

Lokalne festyny, spotkania, prelekcje, szkolne wywiadówki włączamy do sieci działań „Postaw na rodzinę”. Dzięki kampanii możemy wyjść do rodzin, nie tylko do dzieci, ale i do rodziców, dziadków, rodzeństwa.                    

Celem udziału w kampanii jest promowanie wartości rodzinnych. Kampania pomaga nam w podkreślaniu ważności rodziny w działaniach dotyczących profilaktyki uzależnień.

Ciekawe materiały promują wspólne spędzanie wolnego czasu i dawanie dobrego przykładu. Przypominają, że siła człowieka tkwi w rodzinie, a bliższe relacje z rodzicami, rodzeństwem czy dziadkami dają nam siłę do pokonywania trudności życiowych.

Koordynatorem kampanii w Gminie Nowe Miasto jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Materiały kampanii zostaną rozdysponowane do odpowiednich placówek.

 
 
 
 
 
 
 
 

„ POSTAW NA RODZINĘ” 2014 W GMINIE NOWE MIASTO

 
 
 
 

Już po raz czwarty Gmina Nowe Miasto realizuje cele i założenia ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Postaw na rodzinę”.

Hasło kampanii towarzyszyło  obchodom „Dnia Rodziny” w Gminie.

Materiały: plakaty, ulotki, broszury dotyczące kampanii przekazaliśmy:

  1. Zespołowi Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
  2. Szkole Podstawowej w Gościcinie Wielkim
  3. Przedszkolu Samorządowemu im. Misia Uszatka w Nowym Mieście
  4. Gminnemu Ośrodkowi  Kultury w Nowym Mieście
  5. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
  6. Niepublicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Nowym Mieście

Festyny rodzinne pod hasłem „Rodzina, razem łatwiej rozwiązywać problemy” odbyły się w Szkole Podstawowej w Gościminie Wielkim –  w remizie OSP w Karolinowie - dnia 24 maja br., w Zespole Szkół w Nowym Mieście – dnia 28 maja 2014 br., w Przedszkolu Samorządowym – 29 maja 2014r.

Uczestnicy festynów: uczniowie, nauczyciele, rodzice, opiekunowie dzieci, babcie i dziadkowie, rodzeństwo, pracownicy niepedagogiczni szkół i przedszkola.

Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z materiałami, które były wyłożone i promowały kampanię „Postaw na rodzinę”. Jest to zestaw niezwykle atrakcyjnych materiałów informacyjno-edukacyjnych dla każdego pokolenia. Szkoły zorganizowały również przegląd spektakli profilaktycznych.

Rodzina jest „drogą, po której idzie człowiek” – Jan Paweł II.

Zdajemy sobie jednak sprawę, iż tylko zdrowa rodzina może prowadzić po właściwych drogach i być wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń. Więź z rodzicami, a także innymi członkami  rodzin, stanowi najważniejszy czynnik chroniący przed niebezpiecznymi eksperymentami i raniącymi doświadczeniami.

W festynach rodzinnych uczestniczyli Wójt Gminy, radni, ks. Proboszcz, przedstawiciele GKRPA, GOPS, BS Płońsk o/ w Nowym Mieście, Gminny Ośrodek Kultury, Rady Rodziców, szkół  i przedszkola.

Placówki oświatowe w Gminie – szkoły, przedszkola wspomagają wychowawczą rolę rodziny, podejmują różnorodne formy współpracy z rodzicami i opiekunami.

Gmina Nowe Miasto prowadzi spotkania konsultacyjne i terapie z rozwijania umiejętności wychowawczych.

Kampania „Postaw na rodzinę” to pozytywna profilaktyka, bez pouczania i moralizowania, za to z odwołania do najważniejszej wartości w życiu każdego z nas – Rodziny.

Szczegółowa prezentacja realizowanej kampanii na stronach:

www.nowemiasto.edu.pl

www.przedszkolemisiauszatka.edu.pl

 

Opracowanie: GKRPA, czerwiec 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service