zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W KAROLINOWIE

Zarząd OSP Karolinowo:

  • Blicharski Jacek - Prezes
  • Szkutnik Marcin - Wiceprezes, Naczelnik
  • Błaszkiewicz Krzysztof - Skarbnik
  • Śmigrodzki Tadeusz - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

  • Jeleń Paweł - Przewodniczący
  • Małecki Zbigniew - Sekretarz
  • Skórczyński Krzyszof - Członek

Wyposażenie:

  • samochód ratowniczo - gaśniczy marki Star-Jelcz
  • motopompa marki Polonia PO5R
 
 
 
 
 
 
 
 

Z KART HISTORII...

Zgodnie z zapisami Książki Komendy Straży Pożarnej OSP Karolinowo zawiązane zostało w 1924 roku, a więc w sześć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Organizacja ta tym samym dołączyła do działających już na terenie ówczesnej gminy Modzele - OSP Nowe Miasto i Latonice. Bardzo skromna dokumentacja dotycząca OSP Karolinowo nie pozwala dokładnie odtworzyć jej losów, zwłaszcza z okresu międzywojennego.

Pierwszymi strażakami utworzonej w 1924 roku jednostki byli: Czesław Dziarnowski – Prezes, Józef Chojnacki – komendant i Franciszek Poprawa – zastępca. Następnie dołączyli Władysław Olechowicz (1927r.), Czesław Chojnacki (1935r.), Stanisław Nowacki (1937r.), Czesław Borzęcki (1939r.). Z pierwszego okresu swojej działalności, przerwanej wybuchem wojny, straż z Karolinowa wyszła z własną remizą, która jeszcze przez wiele powojennych lat była wykorzystywana do przechowywania sprzętu i organizowania wiejskich spotkań.

Gwałtowny wzrost liczebności jednostki przyniósł, wg Księgi Komendy Straży, rok1943, w którym to w szeregi miejscowego OSP miało wstąpić 17 nowych członków.

Do okresu PRL źródła są również bardzo ubogie. W dokumentach przejawiają się zdawkowe informacje o uczestnictwie druhów z OSP Karolinowo w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Płońsku.

Strażacy OSP Karolinowo wnieśli wielki wkład w budowę nowej szkoły w Karolinowie. Nie była to jedyna okazja do obserwowania zaangażowania miejscowych strażaków w prace na rzecz swojej społeczności. W Karolinowie w latach 1965-1966 prowadzone były roboty przy budowie utwardzonej drogi przez wieś, podczas których najaktywniejsi byli członkowie OSP Karolinowo.

Dbając o potrzeby całej wsi strażacy pamiętali również o swojej organizacji. Z biegiem czasu stan remizy stawał się coraz gorszy. W 1949 roku gospodarz straży – Władysław Olechowicz sygnalizował konieczność remontu dachu. Jeszcze przez wiele lat druhowie z Karolinowa musieli godzić się prowizorycznymi remontami swojej siedziby starając się jednocześnie o budowę nowej. Wzorując się na inwestycjach w Latonicach i Nowym Mieście w 1971 roku został podjęty czyn społeczny przy budowie nowego Domu Strażaka.  

 
 
 
 

Członkowie czynni OSP Karolinowo do 1972 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolinowie gm. Modzele pow. Płoński, Książka Komendy Straży , Członkowie Czynni, s. 2-8.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service