do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 

 

W Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto działa punkt
konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

 
 
 
 

 

Punkt informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie oraz umożliwia uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zasad programu. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Miastem i Gminą Nowe Miasto.

Miasto i Gmina Nowe Miasto zostało włączone do wsparcia i obsługi beneficjentów w procesie składania wniosków o podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu, pomocy w uzyskaniu i rozliczaniu dofinansowania.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowe Miasto mogą skorzystać z pomocy pracownika tutejszego Urzędu przy składaniu i rozliczaniu wniosku.

Pracownik Urzędu zapewni:

  • udzielenie informacji o zasadach programu osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania wniosku, złożenia i jego wydruku,
  • dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie,
  • pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania, między innymi do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto.

Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców, przyjęcia interesantów odbywać się będą po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny.

Kontakt telefoniczny: 23 661 49 40.


Informacje na temat programu „Czyste powietrze” można uzyskać w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto, przy ul. Aptecznej 8, 09-120 Nowe Miasto, pok. nr 7 – I piętro.

Zachęcamy do korzystania z punktu.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze” dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pod adresem: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze

 

Opracowanie:

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto

Listopad 2022

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA

-  NAJLEPSZE CO MOŻESZ ZROBIĆ

 
 
 
 
Slajd1 Slajd2 Slajd3 Slajd4 Slajd5 Slajd6 Slajd7
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service