zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 

Gmina Nowe Miasto realizuje projekt pn. „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

 

Informacje o projekcie:

 1. Numer i nazwa Priorytetu – IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 2. Numer i nazwa działania – Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
 3. Numer i nazwa Poddziałania – 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 4. Okres realizacji projektu – od 01 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2014 roku
 5. Wartość projektu – 468 669,44 zł
 6. Wsparciem zostanie objetych 170 uczniów (85 dziewczynek i 85 chłopców), z czego 88 osób to uczniowie Szkoły Podstawowej, a 82 osoby to uczniowie Gimnazjum.

Projekt obejmuje:

1. Programy rozwojowe dla Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście:

Realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście:

 • zajęcia dodatkowe z matematyki
 • zajęcia dodatkowe z języka polskiego
 • zajęcia dodatkowe języka angielskiego
 • zajęcia dodatkowe z przyrody
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna

Realizacja programu rozwojowego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście:

 • zajęcia dodatkowe z matematyki
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
 • zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego
 • zajęcia dodatkowe z fizyki
 • zajęcia dodatkowe z chemii 
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze zajęcia z chemii
 • zajęcia wyrównawcze z fizyki
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna

2. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery (doradca zawodowy)- realizacja zajęć indywidualnych i grupowych dla wszystkich uczniów ostatnich klas oraz uczniów klas niższych uczestników projektu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście w zakresie wspierania  uczniów w programowaniu i realizacji ścieżki edukacyjnej i zawodowej w tym dostosowanie przyszłych absolwentów do potrzeb na rynku pracy.

3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.

4. Wyposażenie multimedialnej pracowni językowej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service