do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANE TELEADRESOWE

URZĄD GMINY NOWE MIASTO

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

pow. płoński, woj. mazowieckie

tel. (23)661 49 20 do 22, fax (23)661 49 23

e-mail: info@ugnowemiasto.pl

www.ugnowemiasto.pl

www.bipnowemiasto.pl

 

GODZINY PRACY URZĘDU

poniedziałek - piątek w godz. 8.00- 16.00

 

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO

poniedziałek - piątek w godz. 8.00- 16.00

URZĄD GMINY NOWE MIASTO

GMINA NOWE MIASTO

NIP  567 126 40 71

REGON  000548330

NIP  567 178 66 97

REGON  130378284

KOD TERYTORIALNY  1420082

KONTO BANKOWE GMINY NOWE MIASTO

UWAGA! Zmiana numerów rachunków bankowych

 

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2017 roku obowiązują nowe numery rachunków bankowych.

 

Rachunki bankowe obsługiwane przez Bank Spółdzielczy w Płońsku.

 

Nr  11 8230 0007 0203 5206 2000 0003


 (dotyczy opłat skarbowych za wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących zdarzeń, wpłat podatków, opłat lokalnych, czynszów, użytkowania wieczystego, udostępnienia danych osobowych, pasa drogowego, darowizn na rzecz gminy)

 

Nr   97 8230 0007 0203 5206 2000 0007

 

(dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi)

 

Urząd Gminy prowadzi obsługę Gminy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

i dokonywania wszelkich rozliczeń.

 

Wszystkie faktury należy wystawiać na podmiot o nazwie:

 

GMINA NOWE MIASTO

ul. Apteczna 8, 09 - 120 Nowe Miasto

NIP  567 17 86 697

 
 
 
 

SZANOWNI PAŃSTWO,

w przypadku składania drogą mailową wniosków o udzielenie informacji publicznej, prosimy o ich kierowanie wyłącznie na poniższy adres:

info@ugnowemiasto.pl

Z powyższego adresu mailowego wnioski kierowane są do rejestracji i załatwiane przez właściwą komórkę merytoryczną.

 

Opracowanie: Elżbieta Zalewska

Nowe Miasto, 16 lipca 2018

 
 
 
 

 

L.P.

KONDYGNACJA

NR POKOJU

NUMER TELEFONU

STANOWISKA

1

parter

4

(23)661 49 24

Sławomir Dariusz Zalewski

Wójt Gminy

 

2

1

(23)661 49 25

Mariola Bugalska

Sekretarz Gminy

mbugalska@ugnowemiasto.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY I OŚWIATY

3

parter

3

(23)661 49 20

do 22

Fax

(23)661 49 23

 SEKRETARIAT

 info@ugnowemiasto.pl

 

Anna Kawecka

Sekretarka

awiktorowicz@ugnowemiasto.pl

 

Katarzyna Maksiewicz

Pomoc administracyjna

kmaksiewicz@ugnowemiasto.pl

4

5

 

(23)661 49 30


 Jolanta Bandurska

Główny specjalista

ds. organizacjnych i kadr

jbandurska@ugnowemiasto.pl

5

2

(23)661 49 28

Justyna Palewska

Główny specjalista

ds. oświaty

jpalewska@ugnowemiasto.pl

 

(23)661 49 27

Izabela Rulkowska- Kowalska

Starszy specjalista

ds. działalności gospodarczej i archiwum

irulkowska@ugnowemiasto.pl

6

792 778 279

Tomasz Nowaliński

Informatyk urzędu

7

I piętro

11

(23)661 49 38

Agnieszka Jeglikowska

Inspektor

ds. obsługi Rady Gminy

ajeglikowska@ugnowemiasto.pl

GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

8

I piętro

 

14

(23)661 49 39

Elżbieta Szymańska

Kierownik Referatu

Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

eszymanska@ugnowemiasto.pl

9

15

 

(23)661 49 40

Katarzyna Maranowska

Główny specjalista

ds. zamówień publicznych

i inwestycji

kmaranowska@ugnowemiasto.pl

 

10

 

16

(23)661 49 41

Elżbieta Giżyńska

Inspektor

ds. planowania przestrzennego

egizynska@ugnowemiasto.pl

 

11

 

6

(23)661 49 35

Alina Jasińska

Główny specjalista

ds. gospodarki odpadami komunalnymi

ajasinska@ugnowemiasto.pl

 

Justyna Małecka

Główny specjalista

ds. inwestycji

jmałecka@ugnowemiasto.pl

 URZĄD STANU CYWILNEGO

12

I piętro

12

(23)661 49 37

Gabriela Gizińska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

zadania z zakresu ewidencji ludności

i dowodów osobistych

usc@ugnowemiasto.pl

13

I piętro

10

Sala Ślubów

----------

 REFERAT FINANSOWY

14

 

I piętro

9

 

(23)661 49 29

Anna Daszczyńska

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu

skarbnik@ugnowemiasto.pl

15

8

 

(23)661 49 34

Elżbieta Szymala

Główny specjalista

ds. księgowości budżetowej

eszymala@ugnowemiasto.pl

 

Bożena Pawlak

Główny specjalista

ds. księgowości budżetowej

bpawlak@ugnowemiasto.pl

 

Wioleta Leszczyńska

Starszy specjalista

ds. księgowości budżetowej

i windykacji

wleszczynska@ugnowemiasto.pl

16

7

 

(23)661 49 31

Adam Bugalski

Główny specjalista

ds. wymiaru podatków

i księgowości podatkowej

abugalski@ugnowemiasto.pl

 


 

 

 

parter (skrzydło budynku)

19

 

 

17

(23)661 49 43

Juliusz Wardzyński

Komendant Straży Gminnej

………………….

Główny specjalista

ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

jwardzynski@ugnowemiasto.pl

18

 

534 161 110

Kazimierz Jastrzębski

Gospodarka komunalna

 

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1

 

 

 

 

parter (skrzydło budynku)

18

(23)661 49 56

Marianna Czarnecka

Kierownik Gminnego Ośrrodka Pomocy  Społecznej

mczarnecka@gops.ugnowemiasto.pl

2

20  

 

Gabriela Podczaska

Specjalista pracy socjalnej

gpodczaska@gops.ugnowemiasto.pl

3

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23)661 49 55

 

 

 

 

Katarzyna Szmulewicz

Pracownik socjalny

4

 

Magdalena Palewska

Pracownik socjalny

mpalewska@gops.ugnowemiasto.pl

5

19

 

Monika Dzielińska

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 mdzielinska@gops.ugnowemiasto.pl

6

 19

Katarzyna Świtalska

Stanowisko

ds. świadczeń wychowawczych

kswitalska@gops.ugnowemiasto.pl

 

7

 18

 

 

Agnieszka Drzewaszewska

Asystent rodziny

8

 

21

(23)661 49 43

 

Joanna Nowalińska

Główny księgowy

jnowalinska@gops.ugnowemiasto.pl

 

Marianna Czarnecka

Przewodnicząca Gminnej Komisji

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(23)661 49 55

Elżbieta Dzięgielewska

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

(23)661 49 55

 Ostatnia aktualizacja - 02 maja 2019 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service