100 lecie 11 istopada 2018 nagłówek 11 listopada 2018 nagłówek (1) 11 listopada 2018 nagłówek (2) 11 listopada 2018 nagłówek (3) 11 listopada 2018 nagłówek (4) 11 listopada 2018 nagłówek (5) 11 listopada 2018 nagłówek (6) 11 listopada 2018 nagłówek (7) 11 listopada 2018 nagłówek (8) 11 listopada 2018 nagłówek (9) 11 listopada 2018 nagłówek (10) 11 listopada 2018 nagłówek (11) 11 listopada 2018 nagłówek (12) 11 listopada 2018 nagłówek (13) 11 listopada 2018 nagłówek (14) 11 listopada 2018 nagłówek (15) 11 listopada 2018 nagłówek 11 listopada 2018 nagłówek (16)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANE TELEADRESOWE

URZĄD GMINY NOWE MIASTO

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

pow. płoński, woj. mazowieckie

tel. (23)661 49 20 do 22, fax (23)661 49 23

e-mail: info@ugnowemiasto.pl

www.ugnowemiasto.pl

www.bipnowemiasto.pl

 

GODZINY PRACY URZĘDU

poniedziałek - piątek w godz. 8.00- 16.00

 

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO

poniedziałek - piątek w godz. 8.00- 16.00

URZĄD GMINY NOWE MIASTO

GMINA NOWE MIASTO

NIP  567 126 40 71

REGON  000548330

NIP  567 178 66 97

REGON  130378284

KOD TERYTORIALNY  1420082

KONTO BANKOWE GMINY NOWE MIASTO

UWAGA! Zmiana numerów rachunków bankowych

 

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2017 roku obowiązują nowe numery rachunków bankowych.

 

Rachunki bankowe obsługiwane przez Bank Spółdzielczy w Płońsku.

 

Nr  11 8230 0007 0203 5206 2000 0003


 (dotyczy opłat skarbowych za wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących zdarzeń, wpłat podatków, opłat lokalnych, czynszów, użytkowania wieczystego, udostępnienia danych osobowych, pasa drogowego, darowizn na rzecz gminy)

 

Nr   97 8230 0007 0203 5206 2000 0007

 

(dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi)

 

Urząd Gminy prowadzi obsługę Gminy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

i dokonywania wszelkich rozliczeń.

 

Wszystkie faktury należy wystawiać na podmiot o nazwie:

 

GMINA NOWE MIASTO

ul. Apteczna 8, 09 - 120 Nowe Miasto

NIP  567 17 86 697

 
 
 
 

SZANOWNI PAŃSTWO,

w przypadku składania drogą mailową wniosków o udzielenie informacji publicznej, prosimy o ich kierowanie wyłącznie na poniższy adres:

info@ugnowemiasto.pl

Z powyższego adresu mailowego wnioski kierowane są do rejestracji i załatwiane przez właściwą komórkę merytoryczną.

 

Opracowanie: Elżbieta Zalewska

Nowe Miasto, 16 lipca 2018

 
 
 
 

 

L.P.

KONDYGNACJA

NR POKOJU

NUMER TELEFONU

STANOWISKA

1

parter

4

(23)661 49 24

Sławomir Dariusz Zalewski

Wójt Gminy

 

2

1

(23)661 49 25

Elżbieta Zalewska

Sekretarz Gminy

sekretarz@ugnowemiasto.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY I OŚWIATY

3

parter

3

(23)661 49 20

do 22

Fax

(23)661 49 23

 

Jadwiga Zielińska

Pomoc administracyjna

 info@ugnowemiasto.pl

 

Anna Wiktorowicz

Sekretarka

awiktorowicz@ugnowemiasto.pl

4

5

 

(23)661 49 30

Mariola Bugalska

Kierownik Referatu

Organizacyjnego i Oświaty

mbugalska@ugnowemiasto.pl

 

Jolanta Bandurska

Główny specjalista

ds. informacji

i promocji gminy

jbandurska@ugnowemiasto.pl

5

2

(23)661 49 28

Justyna Palewska

Inspektor ds. oświaty

jpalewska@ugnowemiasto.pl

 

(23)661 49 27

Izabela Rulkowska- Kowalska

Podinspektor ds. działalności gospodarczej, kultury

i sportu

irulkowska@ugnowemiasto.pl

6

792 778 279

Tomasz Nowaliński

Starszy informatyk

7

I piętro

11

(23)661 49 38

Agnieszka Jeglikowska

Inspektor

ds. obsługi Rady Gminy

ajeglikowska@ugnowemiasto.pl

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I INWESTYCJI

8

I piętro

 

14

(23)661 49 39

Elżbieta Szymańska

Kierownik Referatu

Infrastruktury Technicznej

i Inwestycji

eszymanska@ugnowemiasto.pl

9

15

 

(23)661 49 40

Katarzyna Maranowska

Główny specjalista

ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, inwestycji

i zamówień publicznych

kmaranowska@ugnowemiasto.pl

 

10

 

16

(23)661 49 41

Elżbieta Giżyńska

Inspektor

ds. planowania przestrzennego

egizynska@ugnowemiasto.pl

 

11

 

6

(23)661 49 35

Alina Jasińska

Główny specjalista

ds. gospodarki odpadami komunalnymi

ajasinska@ugnowemiasto.pl

 

Justyna Małecka

Główny specjalista

ds. ochrony środowiska

jmałecka@ugnowemiasto.pl

12

 

6

(23)661 49 50

Ewa Szymańska

Pracownik II stopnia wykonujący zadania

w ramach prac interwencyjnych

 URZĄD STANU CYWILNEGO

12

I piętro

12

(23)661 49 37

Gabriela Gizińska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

zadania z zakresu ewidencji ludności

i dowodów osobistych

usc@ugnowemiasto.pl

13

I piętro

10

Sala Ślubów

----------

 REFERAT FINANSOWY

14

 

I piętro

9

 

(23)661 49 29

Anna Szczepanek

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu

skarbnik@ugnowemiasto.pl

 

Bożena Pawlak

Główny specjalista

ds. księgowości budżetowej

bpawlak@ugnowemiasto.pl

15

8

 

(23)661 49 34

Wioleta Leszczyńska

Starszy specjalista

ds. księgowości budżetowej

wleszczynska@ugnowemiasto.pl

 

Elżbieta Szymala

Główny specjalista

ds. księgowości budżetowej

eszymala@ugnowemiasto.pl

16

7

 

(23)661 49 31

Adam Bugalski

Główny specjalista

ds. wymiaru podatków

abugalski@ugnowemiasto.pl

 

Iwona Kacprzyńska

Inspektor

ds. księgowości podatkowej

ikacprzynska@ugnowemiasto.pl

 

 

 

parter (skrzydło budynku)

19

 

 

17

(23)661 49 43

Juliusz Wardzyński

Komendant Straży Gminnej

………………….

Główny specjalista

ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

jwardzynski@ugnowemiasto.pl

18

 

534 161 110

Kazimierz Jastrzębski

Gospodarka komunalna

 

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1

 

 

 

 

parter (skrzydło budynku)

18

(23)661 49 56

Marianna Czarnecka

Kierownik

2

20  

 

Gabriela Podczaska

Specjalista pracy socjalnej

3

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23)661 49 55

 

 

 

 

Katarzyna Szmulewicz

Pracownik socjalny

4

 

Magdalena Palewska

Pracownik socjalny

5

19

 

Monika Tepner

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

6

 19

Katarzyna Świtalska

Stanowisko

ds. świadczeń wychowawczych

7

 18

 

 

Agnieszka Drzewaszewska

Asystent rodziny

8

 

21

(23)661 49 43

 

Joanna Nowalińska

Główny księgowy

 

Marianna Czarnecka

Przewodnicząca Gminnej Komisji

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(23)661 49 55

Elżbieta Dzięgielewska

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

(23)661 49 55

 Ostatnia aktualizacja - 20 grudnia 2017 roku

(23)661 49 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service