zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drodzy Sołtysi Gminy Nowe Miasto!

 

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa – Święto,

w którym przypominamy, jak ważną rolę w środowisku wiejskim odgrywają sołtysi.

Rola osób sprawujących tę niezwykle ważną i wpisaną w polską tradycję funkcję

jest bardzo istotna. Na co dzień zajęci własnymi obowiązkami,

swoją służbę pełnicie przede wszystkim społecznie.

W tym dniu szczególnie pragniemy złożyć Paniom i Panom Sołtysom wyrazy szacunku i uznania za Waszą codzienną służbę.

Życzymy wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji dalszych planów

i zamierzeń na rzecz sołectwa, pozytywnej energii,

oraz zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej,

aby mandat zaufania procentował wspólnymi sukcesami całej społeczności

Gminy Nowe Miasto.

 

Przewodniczący Rady Gminy                           Wójt Gminy

             Marek Caliński                                Sławomir Zalewski

 

Radni i pracownicy Urzędu Gminy

 
 
 
 

 

Nowe Miasto, marzec 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service