jesień (3) jesień (5) jesień (7) jesień (2) jesień (6) jesień (5) jesień (9) jesień (3) jesień (1) jesień (10) jesień (8) wiosna wiosna wiosna 2013 (2) wiosna jesień (8) jesień (7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drodzy Sołtysi Gminy Nowe Miasto!

 

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa – Święto,

w którym przypominamy, jak ważną rolę w środowisku wiejskim odgrywają sołtysi.

Rola osób sprawujących tę niezwykle ważną i wpisaną w polską tradycję funkcję

jest bardzo istotna. Na co dzień zajęci własnymi obowiązkami,

swoją służbę pełnicie przede wszystkim społecznie.

W tym dniu szczególnie pragniemy złożyć Paniom i Panom Sołtysom wyrazy szacunku i uznania za Waszą codzienną służbę.

Życzymy wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji dalszych planów

i zamierzeń na rzecz sołectwa, pozytywnej energii,

oraz zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej,

aby mandat zaufania procentował wspólnymi sukcesami całej społeczności

Gminy Nowe Miasto.

 

Przewodniczący Rady Gminy                           Wójt Gminy

             Marek Caliński                                Sławomir Zalewski

 

Radni i pracownicy Urzędu Gminy

 
 
 
 

 

Nowe Miasto, marzec 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service