zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu

 
 
 
 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ubiegać się mogą :

  • osoby w wieku 30 lat i powyżej pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Płońsku jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwanych grupami defaworyzowanymi tj.
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

Ze wsparcia wyłączone są osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Zgodnie z przyjętą w projektach RPO WM definicją, osobą długotrwale bezrobotną jest  osoba bezrobotna nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy.

Wnioski można pobrać;

- w siedzibie PUP w Płońsku pok. nr 17 lub

- ze strony internetowej Urzędu Pracy: plonsk.praca.gov.pl

 

Kwota dotacji – 21 000 zł

Projekt realizowany do 31.12.2018r.

 

Osoby z terenu powiatu płońskiego, zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające w/w kryteria proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku,

ul. Wolności 12, pokój nr 17 tel. 236623756

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service