do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że od 02.01.2018r. wydawane są wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu

 
 
 
 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ubiegać się mogą :

  • osoby w wieku 30 lat i powyżej pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Płońsku jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwanych grupami defaworyzowanymi tj.
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

Ze wsparcia wyłączone są osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Zgodnie z przyjętą w projektach RPO WM definicją, osobą długotrwale bezrobotną jest  osoba bezrobotna nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy.

Wnioski można pobrać;

- w siedzibie PUP w Płońsku pok. nr 17 lub

- ze strony internetowej Urzędu Pracy: plonsk.praca.gov.pl

 

Kwota dotacji – 21 000 zł

Projekt realizowany do 31.12.2018r.

 

Osoby z terenu powiatu płońskiego, zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające w/w kryteria proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku,

ul. Wolności 12, pokój nr 17 tel. 236623756

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service