do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawowy skład Rady – 15 radnych. W obradach uczestniczyło 15 radnych.

Obradom przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy  –  Marek Caliński.

 

Radni podjęli  następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr 211/XXXIV/2018 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
  2. Uchwała Nr 212/XXXIV/2018 w sprawie   zmiany uchwały budżetowej na  rok 2018.
  3. Uchwała Nr 213/XXXIV/2018 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowe Miasto na 2019 rok środków stanowiących fundusz solecki.
  4. Uchwała Nr 214/XXXIV/2018 w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nu merów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  5. Uchwała Nr  215/XXXIV/2018  w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  6. Uchwała Nr 216/XXXIV/2018 w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2018 roku”. 

                                                                  

                                                                  Wójt Gminy Nowe Miasto

                                                                  Sławomir Dariusz Zalewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service