zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Informacja dotycząca odbioru odpadów niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji

Urząd Gminy w Nowy Mieście przypomina, że w październiku 2018 r., odbędzie się odbiór odpadów niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji.

 
 
 
 

Wśród odpadów niebezpiecznych powstających  w gospodarstwach domowych możemy wymienić:

  • rozpuszczalniki,
  • kwasy,
  • alkalia,
  • farby, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
  • oleje i tłuszcze inne niż jadalne (np. samochodowe),
  • lampy fluorescencyjne,
  • tusze – grupa 20.

Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać oddzielnie !

Odpadów niebezpiecznych nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne !

Odpady niebezpieczne i chemikalia, należy przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich i zwierząt.

 

Odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Odpady ulegających biodegradacji: rozdrobnione  gałązki i krzewy, liście, kwiaty, skoszona trawa, trociny itp.

Termin  odbioru  zgodny  z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku,  ul. Mickiewicza 4,  09-100 Płońsk.

 

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, dnia 28  września 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service