do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Informacja w sprawie udostępnienia rejestru wyborców

Informacja z dnia 06 marca 2018 roku

 
 
 
 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
  2. Dokument stwierdzający tożsamość.

Termin - niezwłocznie w obecności wnioskodawcy, 3 dni od daty złożenia reklamacji

Opłaty - nie dotyczy.

Jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Nowe Miasto, I piętro, pokój nr 12 – stanowisko do spraw obywatelskich.

Tryb odwoławczy - na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację lub osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi

  1. Rejestr wyborców jest  udostępniany, na pisemny wniosek do wglądu w urzędzie gminy.
  2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców,w szczególności w sprawie:

- pominięcia wyborcy w rejestrze,

- wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,

- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,

- ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service