zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Informacja w sprawie udostępnienia rejestru wyborców

Informacja z dnia 06 marca 2018 roku

 
 
 
 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
  2. Dokument stwierdzający tożsamość.

Termin - niezwłocznie w obecności wnioskodawcy, 3 dni od daty złożenia reklamacji

Opłaty - nie dotyczy.

Jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy Nowe Miasto, I piętro, pokój nr 12 – stanowisko do spraw obywatelskich.

Tryb odwoławczy - na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację lub osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi

  1. Rejestr wyborców jest  udostępniany, na pisemny wniosek do wglądu w urzędzie gminy.
  2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców,w szczególności w sprawie:

- pominięcia wyborcy w rejestrze,

- wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,

- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,

- ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service