zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Język migowy

Informacja Wójta Gminy Nowe Miasto dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.

 
 
 
 

Na podstawie przepisów art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w Urzędzie Gminy Nowe Miasto skorzystać z przysługującego im prawa do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • informacje dotyczące działalności Urzędu Gminy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bipnowemiasto.pl oraz na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto www.ugnowemiasto.pl,
  • komunikowanie się za pomocą faksu (48)23 6614923,
  • korzystanie z poczty elektronicznej pod adresem : info@ugnowemiasto.pl i platformy ePUAP.

Niezależnie od powyższego – Wójt Gminy Nowe Miasto może zapewnić osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 stycznia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.  721 i Nr 171, poz. 1016).

Informujemy, że będziemy korzystali z usług tłumaczy migowych posługujących się polskim językiem migowym i wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie.

 

Grudzień 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service