do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali gromadzenie odpadów w sposób selektywny zobowiązani są do przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowe Miasto i gromadzenia odpadów w workach przystosowanych do danego rodzaju odpadów.

W sytuacji braku lub nieprawidłowej segregacji (wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Miasto dokumentuje takie zdarzenie i przesyła sprawozdanie miesięczne do Urzędu Gminy wykazując, którzy właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku segregacji  odpadów komunalnych.

Naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty, właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane).

W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i realizować zasady określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach mieszkańcy Gminy, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady, a tego nie wykonują, powinni dostosować się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów.  

 

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, dnia 7 listopada 2017

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service