do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Podstawy prawne

Informacja z dnia 22 lutego 2018 roku

 
 
 
 

PRAWO WYBORCZE:

  1. KONSTYTUCJA  RZECZYPOSPOLITEJ   POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dziennik Ustaw Nr 78, poz.483) sprostowanie: Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 28, poz.319, zmiana: Dziennik Ustaw z 2006r. Nr 200, poz.1471, Dziennik Ustaw z 2009r. Nr 114, poz.946, (TUTAJ)
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017r. poz.15 i 1089 oraz z 2018 r. poz.4, 130 i 138), (TUTAJ)
  3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. (TUTAJ)
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 roku na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy (ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 2 marca 2018 roku pod pozycją 21 72).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service