zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Podstawy prawne

Informacja z dnia 22 lutego 2018 roku

 
 
 
 

PRAWO WYBORCZE:

  1. KONSTYTUCJA  RZECZYPOSPOLITEJ   POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dziennik Ustaw Nr 78, poz.483) sprostowanie: Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 28, poz.319, zmiana: Dziennik Ustaw z 2006r. Nr 200, poz.1471, Dziennik Ustaw z 2009r. Nr 114, poz.946, (TUTAJ)
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017r. poz.15 i 1089 oraz z 2018 r. poz.4, 130 i 138), (TUTAJ)
  3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. (TUTAJ)
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 roku na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy (ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 2 marca 2018 roku pod pozycją 21 72).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service