do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień  23 czerwca 2013 r. dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto był zwieńczeniem dzieła i pracy pracowników Urzędu Gminy, którzy od 2011 roku zabiegali o nadanie gminie symboli: herbu, flagi i pieczęci. Herb, flaga i pieczęcie ustanowiono tego dnia na uroczystej otwartej XXIX Sesji Rady Gminy Nowe Miasto.

Uroczystość nadania gminie insygniów poprzedziła uroczysta Msza Św. celebrowana przez ks.kan. Wojciecha Brzozowskiego – Proboszcza Parafii pw. Św.Anny w intencji mieszkańców Gminy Nowe Miasto i pomyślny jej rozwój.

Uroczystość nadania herbu swoją obecnością zaszczycili m.in.: Posłowie na Sejm – Julia Pitera i Maciej Małecki, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Grażyna Opolska, Wicestarosta Powiatu Płońskiego - Andrzej Stolpa, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i pracownicy tych jednostek, dzieci, młodzież szkolna, strażacy OSP, licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy, goście, sponsorzy uroczystości oraz poczty sztandarowe.

W sesji uczestniczyło 14 radnych Rady Gminy Nowe Miasto.          

Wójt Gminy Sławomir Zalewski  uzasadniając  projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Nowe Miasto oraz zasad ich używania powiedział, że nasza Gmina posiada  piękną historię i tradycję heraldyczną. Księgi sądowe i inne dokumenty z końca XIV i początku XV wieku wskazują na istnienie wielu miejscowości nad rzeką Soną, które obecnie są częścią naszej Gminy. Największą z nich była i jest miejscowość Nowe Miasto, jedna  z najstarszych mazowieckich, chlubiąca się wczesnośredniowiecznymi tradycjami grodowo-miejskimi. W roku 1420 roku Książę Janusz I obdarzył Nowe Miasto prawem miejskim chełmińskim nadając mu herb.  Herb Nowego Miasta zachowany na pieczęciach miejskich, w dokumentach z 1536, 1562 i 1571 roku, przedstawiał na tarczy postać stojącego św. Jana Chrzciciela, trzymającego w lewej ręce Baranka Bożego w kole, mającego symbolizować wydarzenia z 1368 roku, kiedy to Litwini pod wodzą księcia Kiejstuta napadli na północne Mazowsze. W tym czasie został  spalony gród w Nowym Mieście, jak również zamki w Pułtusku, Płońsku, Czerwińsku i Wyszogrodzie. Wedle legendy po naszym grodzie pozostała jedynie drewniana figura św. Jana Chrzciciela na brzegu Sony. 

Herb, flaga i pieczęcie są symbolami wyjątkowymi, które wiążą bogatą i odległą przeszłość wszystkich miejscowości gminy i jej mieszkańców z dzisiejszą rzeczywistością. Zobowiązują do poszanowania wcześniejszych dziejów i kultury naszej lokalnej społeczności, umacniają wspólnotę, dają poczucie tożsamości z ziemią, na której żyjemy i dla której pracujemy.

Inspirując się piękną historią tej miejscowości oraz podążając drogą naszej lokalnej tradycji, we wrześniu 2011 roku, władze samorządowe podjęły działania zmierzające do opracowania współczesnych symboli Gminy Nowe Miasto. Graficzne i opisowe projekty herbu, flagi i pieczęci wykonał Pan Tadeusz Gail, artysta plastyk, autor licznych projektów herbów samorządowych, jeden z czołowych polskich heraldyków. Projekty uzyskały pozytywne opinie Komisji Heraldycznej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji, które dały podstawę do przygotowania projektu stosownej uchwały Rady Gminy.

Wójt podkreślił, że symbole te są wyróżnikiem naszej „Małej Ojczyzny” oraz mocnym akcentem przywiązania do ziemi przodków, poszanowania tradycji i historii oraz lokalnego patriotyzmu.

Uchwała Nr 164/XXX/2013 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Nowe Miasto oraz zasad ich używania została podjęta jednogłośnie

 

 
 
 
 

 

Wójt podziękował Radzie za jednomyślne podjęcie uchwały w sprawie nadania herbu, flagi i pieczęci i powiedział:

„ Bądźmy dumni z naszego herbu, otaczajmy go należytym szacunkiem, nadajmy mu rangę naczelnego symbolu Gminy Nowe Miasto. Mówi się, że w herbach zapisana jest historia. Herb Gminy Nowe Miasto informuje nas o historii naszej ziemi i zachęca do zgłębiania jej tajemnic.

Dziękuję wszystkim, którzy wnieśli wkład w jego powstanie. Niech ten herb nas zbliża, jednoczy, niech nam uświadamia, ze mamy swoja małą Ojczyznę, która zaoferowała nam życie w tym miejscu. Starajmy się żyć w naszej Gminie tak, by to życie było piękne, pełne radości, wzajemnego szacunku dla nas i dla tej ziemi”.

Po zakończeniu sesji odbył się pokaz broni w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej „Sarmata”.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu dzieci, młodzieży szkół i przedszkola oraz zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Mieście.

Uroczystość uświetniły również występy: Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” z Olsztyna, Kabaretu „Biesiada Polska”, Zespołu „Active”.

Bardzo ciekawym punktem programu było również palenie ognisk sobótkowych i puszczanie wianków na Zalewie Nowomiejskim.

Uczestnicy imprezy mogli zaznać niesamowitych wrażeń korzystając z lotów balonem na uwięzi a także z przejażdżek gondolami po Zalewie. Natomiast dzieci zabawiali szczudlarze, klaun, mim, baletnica, postacie bajkowe. Dodatkowymi atrakcjami był park rozrywki w którym najmłodsi mogły skorzystać ze ścianki wspianczkowej, trampoliny, euro-bungee, bramki celnościowej, kuli zorbing, zjeżdżalni i innych. 

Ciekawym spekteklem, który wzbudził ogromne zainteresowanie był pokaz tańca z ogniem pod tytułem ,,Płonące stosy inkwizycji” w wykonaniu teatru tańca z ogniem „Bohema” oraz pokaz pirotechniczny, którym zakończył się ,,II Jarmark Nowomiejski - od przeszłości do teraźniejszości".

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service