do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Nowe Miasto realizuje zadanie inwestycyjne pn „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”. Projektem objęta jest aglomeracja Nowe Miasto. W ramach zadania powstanie sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna o długości 20,624 km wraz z 1135 studniami rewizyjnymi i 27 przepompowniami przydomowymi oraz zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków w oparciu o dwa ciągi technologiczne - dwa reaktory o przepustowości 2x201m³/d każdy wraz z infrastrukturą.

W dniu 28 grudnia 2017 roku Wójt Gminy Nowe Miasto podpisał umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej na kwotę 14 997 232,84 zł z firmą „INSMONT”- Mława, zaś w dniu 09 stycznia 2018 roku została zawarta umowa na budowę oczyszczalni ścieków z firmą „PRZEM- GRI”- Olsztyn, na kwotę 6 952 155,90 zł. Całkowity koszt inwestycji to kwota w wysokości 21 949 388,74 zł.

Zadania są dofinansowane w kwocie 11 319 512,19 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona  Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy.

Prace przy budowie oczyszczalni zostały już rozpoczęte, zaś budowa kanalizacji rozpocznie się w drugiej połowie br.

 

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, dn. 14.02.2018r

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service