zima (7) zima (6) zima (5) zima (4) zima (3) zima (2) zima (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Nowe Miasto realizuje zadanie inwestycyjne pn „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”. Projektem objęta jest aglomeracja Nowe Miasto. W ramach zadania powstanie sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna o długości 20,624 km wraz z 1135 studniami rewizyjnymi i 27 przepompowniami przydomowymi oraz zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków w oparciu o dwa ciągi technologiczne - dwa reaktory o przepustowości 2x201m³/d każdy wraz z infrastrukturą.

W dniu 28 grudnia 2017 roku Wójt Gminy Nowe Miasto podpisał umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej na kwotę 14 997 232,84 zł z firmą „INSMONT”- Mława, zaś w dniu 09 stycznia 2018 roku została zawarta umowa na budowę oczyszczalni ścieków z firmą „PRZEM- GRI”- Olsztyn, na kwotę 6 952 155,90 zł. Całkowity koszt inwestycji to kwota w wysokości 21 949 388,74 zł.

Zadania są dofinansowane w kwocie 11 319 512,19 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona  Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy.

Prace przy budowie oczyszczalni zostały już rozpoczęte, zaś budowa kanalizacji rozpocznie się w drugiej połowie br.

 

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, dn. 14.02.2018r

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service